Kort historik

2015

... beviljades OCD-förbundet extra ekonomiskt stöd från socialstyrelsen vilket möjliggjort att kunna sprida ökad information till nya målgrupper genom ett speciellt OCD-net. Den viktigaste insatsen inom förbundet gör alla de som arbetar inom de lokala föreningarna som...

läs mer

2013

... beviljades förbundet ytterligare ett tre-årigt arvsfondsprojekt vars ambition är att hjälpa barn och unga med OCD, enskilt eller i kombination med andra funktionsvariationer. Projektet Friskare med djur och musik övergick 2016 att bedrivas med stöd från andra...

läs mer

2010

... beviljades förbundet ett treårigt projekt med arbetsnamnet Mamma jag har blivit knäpp, där barn och unga med OCD, och intilliggande funktionsvariationer, berättade i filmer om sina tankar, känslor och erfarenheter om OCD. Filmerna, som producerades under flera år,...

läs mer

2009

... sluter Ananke ett samarbetsavtal med Studieförbundet Vuxenskolan. Förbundet firar 20-årsjubileum. Årets sommarläger äger rum på Bosöns folkhögskola på Lidingö.

läs mer

2008

... anordnar förbundet som en del i Arvsfondsprojektet, konferensen ”Kunskap och samverkan” i Stockholm. Arbetet med implementering av stödgrupper och boendestödjarutbildningar fortsätter. Sommarläger hålls på Furuboda folkhögskola i Blekinge. De först kunskapsbladen...

läs mer

2007

... fortsätter arbetet med de två Arvsfondprojekten. Inom ramen för ”Kunskapsprojektet påbörjas arbetet med att ta fram en kunskapsserie om olika undergrupper vid OCD. Förbundet får detta år en ny logotype. Tillsammans med tolv andra föreningar är förbundet med och...

läs mer

2006

... bildas en lokalförening i S Halland/NV Skåne. Samma år beviljas förbundet medel till ett nytt treårigt arvsfondsprojekt ”Kunskapsprojektet”, för framtagande av ett utbildningsmaterial om OCD, avsett för spridande av kunskap om OCD till boendestödjare....

läs mer

2005

... bildas en lokalförening i Västerås. Nya stödgruppsledare utbildas och stödgrupper anordnas runt om i landet. Som en del i Arvsfondsprojektet anordnas en OCD-kongress i Göteborg. Årets sommarläger äger rum på Ljungskiles folkhögskola utanför Göteborg. Kansliet...

läs mer

2004

... startas de första stödgrupperna med utbildade stödgruppsledare. Detta år får ”Nytt om OCD” en ny layout och börjar tryckas i färg. Sommarläger anordnas på Sundsgårdens folkhögskola utanför Helsingborg. Den första stödgruppsledarutbildningen äger...

läs mer

2003

... anordnas förbundets första sommarläger i Sunne, Värmland. Inom ramen för Arvsfondsprojektet äger en kampanjträff rum i Göteborg och i Uppsala anordnas en kongress i för OCD-team från BUP i hela landet och unga personer med OCD och deras anhöriga. Antalet medlemmar...

läs mer
Share This