… beviljades förbundet ytterligare ett tre-årigt arvsfondsprojekt vars ambition är att hjälpa barn och unga med OCD, enskilt eller i kombination med andra funktionsvariationer. Projektet Friskare med djur och musik övergick 2016 att bedrivas med stöd från andra stiftelser och fonder i kombination med ideellt arbete. Grundtanken med projektet är att djuren och musiken bidrar till att stärka barnen och ungdomarnas känslomässigt och fysiskt vilket ger kraft att hantera de svårigheter som OCD kan medföra. Att träffa andra barn med liknande erfarenheter ger glädje och kraft. Aktiviteterna är ett komplement till traditionell behandling.

Share This