Mamma jag har blivit knäpp – ett studiematerial

Studiematerial för skolor och andra som arbeter med barn och unga.

Alla som har ocd själva, eller på något sätt kommer i kontakt med barn och unga med ocd, behöver lära sig mer om ämnet. 

Vi tagit fram dvd:n ”Mamma jag har blivit knäpp” med tre filmer, samt en studiehandledning med frågeställningar som kan användas vid diskussioner i anslutning till visning av filmerna. Filmerna riktar sig till både barn och vuxna och till yrkesverksamma inom skola och vård.

Dvd-filmen går även att visa på Blue Ray-spelare.

 

Om filmerna på dvd:n ”Mamma jag har blivit knäpp

• I huvudfilmen Mamma jag har blivit knäpp (30 min) möter vi Johanna 9 år, Emma 13 år och Oscar 28 år, som alla har eller har haft OCD, dvs    tvångssyndrom. Oscar har också Tourettes syndrom.

Filmen tar upp frågor som ”Vad är det som styr tvångshandlingarna?”, ”Hur påverkas familjen av att en familjemedlem har ocd?”, ”Är det lätt att berätta i skolan och blir man accepterad av kompisarna?”, ”Hur kan vi se till att inkludera alla barn i skolan?” och ”Hur blir man bättre eller helt frisk från ocd?”

I filmen möter vi också specialpedagogen Kerstin från Johannas skola, Johannas kompisar, Emmas mamma, samt Staffan Engström från Skolverket och psykiatern och ocd-experten Susanne Bejerot.

 • I porträttfilmen Ocd – fyra berättelser (21 min) möter vi fyra unga vuxna – Amandine, Kultiing, David O och David B – som berättar om sina liv med ocd och minnen från skoltiden.
 • Den tredje filmen heter Intervju med ocd-experten Susanne Bejerot (13 min).

 

Handbok för skolpersonal

Handboken riktar sig till alla vuxna i skolan som träffar och umgås med elever som har ocd. Den kan även användas av yrkesverksamma inom barnpsykiatrin och vara ett stöd för föräldrar och andra anhöriga.

 

Så kan du som lärare använda materialet

Beräknad tidsåtgång: ca 60 min.
(Filmvisning: 30 min. Diskussion: 30 min)


1. Berätta kort vad ocd är:

 • Ocd är ett annat ord för tvångssyndrom (ocd är en förkortning av Obsessive Compulsive Disorder)
 • Oce är när man inte kan låta bli att göra en viss sak, till exempel att tvätta händerna, eftersom man är rädd för bakterier
 • Ca 2 procent av alla svenskar drabbas någon gång av det
 • I princip alla känner någon som har OCD, fast man vet kanske inte om det
 • Troligen finns det barn även på er skola som har det
 • Både barn och vuxna kan ha ocd
 • Ocd är inte farligt, och man kan bli fri från det.


2. Berätta kort om filmen:

 • Den handlar om Oscar, Emma och Johanna som alla tre har OCD
 • Oscar har även något som heter Tourettes syndrom
 • Fråga om det finns någon i klassen som känner till vad Tourettes syndrom är för något?


3. Filmvisning (30 min)


4. Ställ frågor diskutera.

Exempel på frågor är:

 • Tyckte ni om filmerna? Varför/varför inte?
 • Var det något som ni inte förstod?
 • Varför tror ni att Emma inte trivs i skolan?
 • Vad skulle ni göra om ni gick i Emmas klass? Skulle ni försöka hjälpa henne? Varför/varför inte?
 • Var det bra att Johanna vågade berätta i klassen? Varför/varför inte?
 • I filmen säger Johanna att ”alla barn är lika mycket värda”. Vad menar hon med detta?
 • Vet ni vad FN:s barnkonvention är?

Trailer för dvd: Mamma jag har blivit knäpp!

Köp dvd och studiehandledning

Dvd:n ”Mamma jag har blivit knäpp” samt studiehandledningen beställs genom att kontakta kansliet. Priset är 179 kr. Bara dvd:n kostar 149 kr. Porto tillkommer på 48 kr.

Tel: 08-628 30 30
E-post: info@ocdforbundet.se

Boka en informationsträff

Två representanter från Svenska OCD-förbundet, med egen erfarenhet av ocd, kommer till er skola och visar filmen Mamma jag har blivit knäpp och/eller filmen Ocd – fyra berättelser, samt håller i en efterföljande diskussion. Träffen tar normalt tre timmar.

Ni bestämmer själva om filmen/filmerna ska visas i en enskild klass, för hela skolan, eller för en lärargrupp.

Om ni önskar kan vi också arrangera heldagsseminarier/temadagar om ocd.

För att boka en skolinformationsträff eller för att begära en offert, kontakta vårt kansli:

Tel: 08-628 30 30 eller
E-post: info@ocdforbundet.se

FN:s barnkonvention

FN:s barnkonvention består av 54 artiklar/regler som gäller alla världens barn. Det Johanna talar om kan man läsa om i Artikel 2 i barnkonventionen. Där kan man bland annat läsa att:

 • Alla barn är lika mycket värda.
 • Alla barn har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
 • Du får inte behandlas annorlunda på grund av ditt utseende, din hudfärg, ditt kön, ditt språk, din religion eller dina åsikter.

En annan viktig sak att komma ihåg är att barn har rätt att få vara med och bestämma. I artiklarna 12-15 kan man bland annat läsa att:

 • Alla barn har rätt att säga vad de tycker, framför allt när det gäller sådant som gäller dem själva.

Att få säga vad man tycker är inte detsamma som att säga precis vad man har lust med. Man får aldrig vara elak eller skada en annan människa, även om man skulle vilja det just i det ögonblicket.

Share This