Styrelsen

Helena Rönnberg

Helena Rönnberg

Ordförande

Helena Rönnberg, Årsta. Är anhörig till en numera vuxen dotter med ocd, och en dotter med adhd. Brinner för att sprida kunskap om ocd, så att fler kan få tidig diagnos och bra hjälp.

– Människor ska ha tillgång till specialiserad vård oavsett var man bor, men så ser det inte ut idag. Där kan vi inom förbundet fortsätta påverka på lokal-, regional- och riksnivå. Önskar också att vården och beslutsfattare ser oss anhöriga som en resurs. Det är vi anhöriga som i praktiken ofta fungerar som första linjens psykiatri.

Helena Rönnberg arbetar till vardags som chefredaktör för Handelsnytt, som bland annat driver frågor om ett hållbart och hälsosamt arbetsliv.  

Kontakt:
helena.ronnberg@ocdforbundet.se

Foto: Madeleine Andersson

Gunilla Ekholm

Gunilla Ekholm

Vice ordförande

Gunilla Ekholm bor i Uppsala och har haft ett yrkesliv inom marknadskommunikation och journalistik och är numera pensionär

Hon har varit aktiv i Svenska OCD-förbundet nästan sedan start och arbetat för att de som har ocd ska få korrekt bemötande, snabbt få diagnos och rätt behandling.

–När ocd misstänks ska det vara självklart vart man vänder sig för hjälp. Inte minst för barn och unga, där snabb diagnos och behandling ofta blir avgörande för personens möjlighet att få ett okej liv.

Särskilt engagerad är hon i frågor om hoarding (patologiskt samlande).

Kontakt:
gunillae2@gmail.com

Anneli Blomberg

Anneli Blomberg

Ordinarie ledamot

Anneli Blomberg bor i Stockholm och är utbildad journalist och webbkommunikatör. Hon har själv haft diagnosen sen 27 års ålder och vill att förbundet ska kunna informera och utbilda mer om ocd för att undvika skam och missförstånd.

Särskilt viktigt är att unga får sin diagnos tidigt, så att de slipper felbehandling.

Kontakt:
anneliceciliablomberg@gmail.com

Hanna Edlund

Hanna Edlund

Ordinarie ledamot

Hanna Edlund bor i Göteborg.

– Jag har ett stort engagemang och hopp om att kunna hjälpa folk som är i samma situation som jag själv har varit i, förhoppningsvis innan de hamnar så långt ner som jag gjorde.

– Genom att engagera mig både i Göteborgsföreningen samt förbundet hoppas jag att mitt engagemang i slutändan ska nå ut till den enskilda personen och kunna ge dem insikt, acceptans, kunskap och förståelse för sin OCD och kunna leva ett lika bra liv som jag gör idag. Vi behöver nå ut till dem som verkligen behöver oss.

Kontakt: 
hanna.edlund12@gmail.com

Dagny Fjällström

Dagny Fjällström

Ordinarie ledamot

Dagny Fjällström bor i Boden och är ordförande för lokalföreningen i Norrbotten.

– Sjukdomen måste bli mer känd och sjukvården behöver mer kunskap om ocd och vad det innebär att ha denna sjukdom. Många talar inte om att de bär på denna sjukdom för de känner skam och skäms och jag tror att det beror på att få känner till ocd. Många lider i det tysta.

Kontakt:
dagny.fjallstrom@ocdforbundet.se

Vera Nordlander

Vera Nordlander

Ordinarie ledamot

Vera Nordlander bor i Bro.

– Jag vill hjälpa till att utveckla förbundet och mitt fokus ligger i utvecklingsprojekten; informatörsprojektet och anhörigprojektet som resurs i styrgrupp. Kunskap, utbildning och snabb hjälp och stöd till drabbade och anhöriga är så viktigt. OCD och närliggande diagnoser kan skapa onödigt stort lidande, skam, isolering och ofrivillig ensamhet-så onödigt när diagnoserna är behandlingsbara och chansen att bli fri från OCD är stora.
Anhörig och informatör/föreläsare.

Ann-Sofi Sturk

Ann-Sofi Sturk

Ordinarie ledamot

Ann-Sofie Sturk bor i Luleå. Hon föreläser om hälsa och må bra-aktiviteter och har erfarenhet av arbete med tonårsflickors psykiska hälsa. Är även intruktör för mindfulness.

– Jag vill hjälpa till att sprida kunskap kring ocd och andra psykiatriska diagnoser. Många idag vet inte vad OCD är, hur det är att leva med diagnosen och hur den påverkar anhöriga. Men jag vill också sprida kunskap och hopp att man kan leva ett bra liv, med rätt hjälp, och hitta rätt verktyg och strategier för att hantera sin vardag. 

Kontakt:
ann-sofie.sturk@ocdforbundet.se

Daniel Svensson

Daniel Svensson

Ordinarie ledamot

Daniel Svensson bor i Varberg och jobbar som pedagog inom skolan.

Hans hjärtefråga är att sprida kunskap om ocd i skolans värld.

Jag hoppas att vi får fler lokalföreningar under de närmaste åren. Hemsidor och sociala medier är viktiga kommunikationskanaler, men att träffas och dela livet över en fika är oslagbart.

Kontakt:
dasv71@gmail.com

Stefan Vesterman

Ordinarie ledamot

Stefan Vesterman bor i Sundsvall och arbetar med IT, säkerhet och utbildning.

Kontakt: vasternorrland@ocdforbundet.se

Mathilda Holm

Mathilda Holm

Suppleant

Mathilda Holm bor i Åhus och är sekreterare i OCD-föreningen Östra Skåne-Blekinge och har deltagit i förbundets stadgearbete. Hon vill påverka vården, sprida information om ocd och deltar i många olika inflytanderåd och dialoger.

– Jag försöker få fram svar om vart man kan vända sig när det inte finns någon hjälp att få, och resultatet är tydligt – förbundet. För mig har OCD-förbundet varit en källa till kunskap och förståelse på ett helt annat sätt än vården och Google. Sedan jag blev aktiv i förbundet har min sjukdom faktiskt bidragit till något bra. Jag vill värna om förbundet och genom det själv bli bättre, samtidigt som jag hoppas på att kunna hjälpa andra.

Johan Larsson

Suppleant

Johan Larsson bor i Kävlinge och är aktiv i OCD-föreningen Malmö. Han vill särskilt bidra med erfarenhet och marknadsföring.

— Jag brinner också för att hjälpa, stötta och vara mentor till andra i ”min situation” med ocd, adhd och autismspectrum.

Valberedningen

Experter knutna till styrelsen
Susanne Bejerot, professor i psykiatri, överläkare, legitimerad psykoterapeut. Hon har även skrivit böcker som Tvångssyndrom/ocd: Nycklar på bordet (2011).

Sandra Bates, leg psykolog, leg. psykoterapeut och handledare i KBT. Hon. har också skrivit flera böcker, bland annat Om och om och om igen: Att behandla tvångsproblem med kbt (Natur & Kultur, 2010).

Linda Jüris, psykolog, psykoterapeut, verksamhetschef på KBTPsykologerna Uppland AB. Hon är också verksam på Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet där hon även undervisar.

David Mataix-Cols, professor och psykolog på Karolinska Institutet.

Henrik Pelling, barnpsykiater.

Christian Rück, psykiater, professor i psykiatri. Han har även skrivit boken Olyckliga i paradiset (Natur & Kultur, 2020).

Share This