Person som rycker hårstrån från huvudet.

Vad är trichotillomani?

Trichotillomani, eller Hair-pulling disorder, innebär att personen drar loss hårstrån från kroppen, vanligast på skalpen och runt ögonen. Detta kan leda till kala fläckar på huvudet och avsaknad av ögonbryn och ögonfransar, och kan också ta mycket tid i anspråk.

Hårryckandet kan vara ett sätt att lugna sig från en anspänning, men det kan också vara ett mer ofokuserat automatiskt beteende där personen inte riktigt är medveten om det.

Så yttrar sig trichotillomani

Man tror att cirka 3–5 procent av jordens befolkning lider av sjukdomen. Vad gäller könsskillnader har en betydligt högre förekomst bland kvinnor än bland män rapporterats. Termen trichotillomani myntades 1889 av en fransk hudläkare vid namn Hallopeu. Trots namnet är det egentligen ingen mani, utan en sjukdom. Sjukdomen påminner om självskadebeteenden. Smärtan frisätter signalsubstanser som stimulerar belöningscentrum i hjärnan och är därför ångestdämpande och/eller lugnande. Impulsiva och kompulsiva störningar kan ses som ett spektrum.

Thomas om att ha ocd: ”Det är ett tecken på mod att söka hjälp”

Finns olika spektrum

I den ena änden av spektrumet finns tillstånd med huvudsakligen kompulsiva (Compulsive i OCD) drag. Dessa patienter söker för olika tvångssyndrom, anorexi, hypokondri och liknande störningar. I den andra änden av spektrumet finns en hög av mer tvångs-impulsiva störningar, inkluderande borderline eller impulsiva personlighetsstörningar, sexuella kompulsioner och spelmani. I mitten av spektrumet finns Tourettes syndrom, trichotillomani, hetsätning, tvångsmässigt köpande och kleptomani.

Samsjuklighet (komorbiditet)

Trichotillomani kan i sin tur leda till ytterligare konsekvenser såsom social fobi, depression och ångest, vilket i sin tur kan leda till missbruk, självdestruktivitet med mera. Till följd av frekvent ryckande av hår uppstår fläckvis skallighet, lokal irritation/lokala hudinfektioner inklusive ögonproblem. Kliniska rapporter visar att det finns samband mellan ADHD och trichotillomani.

Orsak

Ny forskning har också visat att orsaken till att trichotillomani uppstår kan ha genetisk grund. Forskare vid Duke University säger sig ha identifierat en genmutation som kan ligga bakom sjukdomen. Andra källor visar att serotoninhalten i hjärnan kan vara rubbad. Dessutom kan det utlösas av traumatiska händelser som en stresslösande (o)vana, liksom av depressioner och mycket mental/social stress.

Risker med att fortsätta riva: 

  • man ägnar tid och energi åt plockande i stället för att ”leva”
  • man kan få skador på huden
  • man lär sig inte att impulsen kan hanteras
Föreläsning om ocd, cred: Marcos Paulo Prado

My: ”Jag är ingen Alien”

Ronja: ”Jag känner mig kreativ när jag använder peruk”

Att leva med trichotillomani – 10 min långt

Så söker du vård

Vart ska jag vända mig för att få behandling? Här läser du om de olika sätten att hitta vård som passar dig.

$
Förenklad självhjälpsguide.

Träna på egen hand

Beteendeterapi har visat sig ha god effekt på ocd. Du kan även göra en del moment på egen hand. Läs vår självhjälpsguide.

$

Hitta gemenskap med andra

Det blir lättare om man är tillsammans. Som medlem får du vår tidning ”Nytt om OCD”, kan se våra föreläsningar och hitta gemenskap i en lokalförening.

$
Share This