Självhjälp för dig med ocd

Beteendeterapi har visat god effekt på ocd/tvångssyndrom. En del moment kan du även göra på egen hand (eller kombinera med terapi eller medicin).

Här är den amerikanska psykiatern Jeffrey Schwartzs guider – både i originalversion och i en förenklad version.


 

Förenklad självhjälpsguide.

Obsessive Compulsive Anonymous (OCA)
OCA är en gemenskap av män och kvinnor som delar sin erfarenhet, styrka och hopp med varandra så att de kan lösa sina gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från tvångssyndrom. De tolv stegen, som kommer från Anonyma Alkoholister, och har anpassats för OCA, kan ge lättnad för vårt gemensamma problem.

På torsdagar kl 18.00 hålls digitala möten hos Obsessive Compulsive Anonymous (OCA) Sverige.
Du hittar länk till mötet här

 

Share This