Förbundets ändamål

Svenska OCD-förbundet är en rikstäckande ideell förening som grundades 1989 och som har som ändamål att stödja personer med egen erfarenhet av ocd (tvångssyndrom) och/eller ocd-relaterade tillstånd och deras anhöriga, samt att verka för att dessa personer får ett bättre stöd och en bättre förståelse från samhällets sida.

Förbundet arbetar för att kunskapen om ocd ska öka bland allmänhet, vårdgivare, utbildningsanordnare, myndigheter och organisationer och verkar för att information om effektiva och vetenskapligt dokumenterade behandlingsformer och stödinsatser sprids till dessa grupper. Detta gör vi bland annat genom att ge ut tidningen ”Nytt om ocd”, ordna informationsmöten och föredrag, medverka i tidningar, radio och TV, bygga upp lokala avdelningar och föreningar, förmedla kontakter mellan medlemmar, och förmedla kontakter till legitimerade beteendeterapeuter och specialister i psykiatri.

Förbundets uppbyggnad

Förbundet är indelat i lokalföreningar med egna styrelser. Lokalföreningarna ordnar aktiviteter som syftar till upplysning, stöd och gemenskap.Om det finns flera lokalföreningar inom ett län eller en region, kan dessa sluta sig samman till en regionförening. Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman. Den består av valda ombud för lokalföreningarna samt av förbundsstyrelsens ledamöter och hålls vartannat år.

Samverkan

Svenska OCD-förbundet är medlem i HSO (Handikappförbundens samarbetsorgan) med 39 förbund i samverkan. Svenska OCD-förbundet är också medlem i NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa), som är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Internationellt är Svenska OCD-förbundet är medlem i GAMIAN-Europe (Global Association of Mental Illness Advocacy Networks-Europe), en europeisk intresseförening för människor med psykiska sjukdomar.

Share This