E-kurs för skolpersonal

Ocd är världens tredje största psykiatriska diagnos enligt WHO. Cirka fem procent av alla elever har ocd eller ett relaterat syndrom, dvs i snitt en elev per klass. Debuten sker vanligtvis under skolåren. Runt 10 procent debuterar före högstadiet, 70 procent i högstadiet eller gymnasiet.

Kursen ”Se ocd i skolan” ingår i ett informationsprojekt som stöds av Socialstyrelsen. Det är en online-kurs om ocd/tvångssyndrom.


Vem kan gå?
Kursen vänder sig till skolpersonal som lärare, specialpedagoger, fritidspedagoger, elevhälsa och skolsköterskor.

Vad får man som deltagare?

 • Bättre kunskap om ocd hos elever
 • Kunskap om beteendemönster så att elever kan fångas upp i ett tidigt skede
 • Tips på hur man kan bemöta en elev med tvångsproblematik
 • Diskutera enskilda exempel
 • Tillgång till nätverk med andra som arbetar med liknande frågor
 • Medlemskap i Svenska OCD-förbundet
 • Medlemstidningen Nytt om ocd

… eller bara en föreläsning?
Det finns också möjlighet att boka en föreläsning om ocd för en större grupp skolpersonal. Det kan hållas på plats på er skola eller via ett videomöte. Föreläsningen tar mellan 45 och 90 minuter (beroende på efterföljande diskussion)

Läs artikeln Lysande recensioner för skolprojekt

Läs vår debattartikel i Svenska Dagbladet om skolans kunskaper om ocd

 • Jag läser och läser om, men har svårt att förstå meningen för att orostankar tar över.


  Elev med ocd, i en enkät gjord i Uppsala av Svenska OCD-förbundet

 • Jag sparar sådant som andra kan uppfatta som oviktigt eller som skräp.


  Det här är ett exempel på tvångshandlingar, och en av delarna vi kommer att ta upp på kursen.

 • Jag sorterar saker i en speciell ordning tills det känns helt rätt.


  Det här är ett exempel på tvångshandlingar, och en av delarna vi kommer att ta upp på kursen.

 • Jag tvättar händerna ofta och länge för att jag är orolig för smuts eller bakterier.


  Det här är ett exempel på tvångshandlingar, och en av delarna vi kommer att ta upp på kursen.

 • Tänk om jag glömde att låsa dörren och det blir inbrott.


  Det här är ett exempel på tvångstankar. Detta är en del av det som vi kommer att ta upp på kursen.

 • Tänk om någon blir överkörd av en bil om jag kliver på strecken på marken.


  Det här är ett exempel på tvångstankar. Detta är en del av det som vi kommer att ta upp på kursen.

 • Tänk om jag sätter mitt finger under nålen på symaskinen i skolan.


  Det här är ett exempel på tvångstankar. Detta är en del av det som vi kommer att ta upp på kursen.

 • Tänk om någon öppnar mitt skåp i skolan om jag inte knackar 5 gånger på skåpdörren.


  Det här är ett exempel på tvångstankar. Detta är en del av det som vi kommer att ta upp på kursen.

 • Mest intressant var att få konkreta exempel på vilka hinder elever med ocd möter i skolans vardag


  Deltagare i ”Se ocd i skolan” i Uppsala, 2019.

 • Det mest intressanta  var att få mer kunskap om hur den som har ocd upplever vardagen, och hur det är att "fastna" i vissa beteenden.


  Deltagare i ”Se ocd i skolan” i Uppsala, 2019.

 • Jag kommer att bli mer uppmärksam på symptomen för ocd, och nu vet jag hur jag kan stötta och avlasta om jag får någon elev med ocd.


  Deltagare i ”Se ocd i skolan” i Uppsala, 2019.

 • Spännande projekt som jag verkligen tror behövs! Jag tror många saknar strategier för att möta personer med ocd.


  Deltagare i ”Se ocd i skolan” i Uppsala, 2019.

 • All information ligger så rätt i tiden med åtminstone en elev med ocd. Rörelser, upprepning och tvättning som vi alla tolkade som tics före sommaren.


  En av deltagarna om ”Se ocd i skolan” under pilotstudien 2019 i Uppsala

Fakta: Elever med ocd

En elev med ocd presterar ofta på hälften av sin egentliga förmåga. Många stannar hemma för att de har tvångsbeteenden som de inte kan styra över.

Barn med ocd har:

• 57 procent lägre sannolikhet att fullfölja gymnasiet.
• Lägre betyg i alla ämnen i grundskolan.
• 28 procent lägre sannolikhet att börja på universitet.
• 41 procent lägre sannolikhet att fullfölja med en universitetsexamen.

Siffrorna kommer ifrån en undersökning från Karolinska Institutet som bygger på över 15 000 personer med diagnosen ocd (Lorena Fernández de la Cruz et al, 2017). 

Tidig upptäckt avgörande
Idag är kunskapen om ocd generellt sett låg i skolan. Vid tidig upptäckt och behandling kan ca 80 procent av elever med ocd genomföra sina studier utan de negativa konsekvenser som nämnts ovan. Det är därför betydelsefullt att skolans personal har kunskap om hur ocd och relaterade syndrom kan upptäckas.

Tipsa dina barns skola

Har dina barns skola koll på ocd? I annat fall kan du tipsa dem om den här e-kursen. Här kan du hämta en text som du kan skicka till rektor eller elevhälsan.
Text till skolbrev

Mer info och boka

Kursens upplägg

 • Kursen tar runt 2 timmar per vecka, och löper under 5 veckor (man väljer själv när man vill koppla upp sig).
 • Kursen omfattar texter, filmer (de flesta från skolmiljö) och digital diskussion.

När?
Vårtermin 2021:
1 februari – 5 mars
15 mars – fem veckor framåt
Fler datum kommer att läggas upp efter hand.

Pris?
Grundavgift för skolan är 2 000 kr + 1 000 kr per deltagare.

Pris för föreläsning?
På skolan: 2 250 kr.
Via Zoom: 1 250 kr.
Tid: 45–90 min.

Anmälan
seocdiskolan@ocdforbundet.se


Kontaktperson för kursen och föreläsningen:
Therese Netzell

seocdiskolan@ocdforbundet.se

OCD-förbundets kansli: 08-628 30 30

Share This