Specialerbjudande: Skolsköterskekongresssen 2021

Särskilt erbjudande för dig som deltar i Skolsköterskekongressen 2021. Om du tipsar din skola om e-kursen ”Se ocd i skolan”, så får skolan rabatterat pris. Erbjudandet gäller för höstens kurser.

För anmälande skola blir priset 1250 kr istället för 2000 kr, och istället för 1000 kr/deltagare betalar skolan 800 kr/deltagare.

Anmäl dig till e-kursen här

För att få rabatten måste anmälan ske före den 30 juni 2021. Skriv ”Sjuksköterskekongressen 2021” under fråga 10.

E-kurs för skolpersonal

Ocd är världens tredje största psykiatriska diagnos enligt WHO. Cirka fem procent av alla elever har ocd eller ett relaterat syndrom, dvs i snitt en elev per klass. Debuten sker vanligtvis under skolåren. Runt 10 procent debuterar före högstadiet, 70 procent i högstadiet eller gymnasiet.

Kursen ”Se ocd i skolan” ingår i ett informationsprojekt som stöds av Socialstyrelsen. Det är en online-kurs om ocd/tvångssyndrom.

Här läser du en närmare beskrivning av kursen

Kursen vänder sig till skolpersonal inom

 • Elevhälsan och annan personal som arbetar nära eleverna, som exempelvis elevassistenter och resurspedagoger.
 • Lärare som arbetar i de praktisk-estetiska ämnena, som slöjd, musik, bild, idrott och liknande ämnen i grundskolan.
 • Personal inom skolköket, vaktmästeriet och andra anställda som ser eleverna i andra situationer.
 • Kursen vänder sig även till skolpersonal på gymnasiet.
 • Finns det intresse på er skolan så är naturligtvis all skolpersonal välkomna att gå kursen


Vad får man som deltagare?

 • Bättre kunskap om ocd hos elever
 • Kunskap om beteendemönster så att elever kan fångas upp i ett tidigt skede
 • Tips på hur man kan bemöta en elev med tvångsproblematik
 • Diskutera enskilda exempel
 • Tillgång till nätverk med andra som arbetar med liknande frågor
 • Medlemskap i Svenska OCD-förbundet
 • Medlemstidningen Nytt om ocd

Mer info och boka? Se blå rutan längre ner.

Det går också att boka ett föredrag
Det finns också möjlighet att boka ett föredrag om ocd. I föredraget delar vi med oss av fakta om och våra egna erfarenheter av ocd i skolan. Föredraget kan hållas på plats på er skola eller via ett videomöte. Fördraget tar mellan 45 och 90 minuter (beroende på efterföljande diskussion)

Artikel i Skolhälsa: ”Skolpersonal behöver kunskap om ocd”

Läs vår debattartikel i Svenska Dagbladet om skolans kunskaper om ocd

Mer info och boka

Kursens upplägg

 • Kursen tar runt 2 timmar per vecka, och löper under 5 veckor (man väljer själv när man vill koppla upp sig).
 • Kursen omfattar texter, filmer (de flesta från skolmiljö) och digital diskussion.

När?
30 aug – 1 okt
18 okt – 26 nov

Fler datum kommer att läggas upp efter hand.

Pris?
Grundavgift för skolan är 2 000 kr + 1 000 kr per deltagare.

Pris för föreläsning?
På skolan: 2 250 kr + ev omkostnader
Via Zoom: 1 250 kr.
Tid: 45–90 min.

Anmälan
Se knapp nedan.

Kontaktperson för kursen och föreläsningen:
Therese Netzell

seocdiskolan@ocdforbundet.se

OCD-förbundets kansli: 08-628 30 30

 • Jag läser och läser om, men har svårt att förstå meningen för att orostankar tar över.


  Elev med ocd, i en enkät gjord i Uppsala av Svenska OCD-förbundet

 • Jag sparar sådant som andra kan uppfatta som oviktigt eller som skräp.


  Det här är ett exempel på tvångshandlingar, och en av delarna vi kommer att ta upp på kursen.

 • Jag sorterar saker i en speciell ordning tills det känns helt rätt.


  Det här är ett exempel på tvångshandlingar, och en av delarna vi kommer att ta upp på kursen.

 • Jag tvättar händerna ofta och länge för att jag är orolig för smuts eller bakterier.


  Det här är ett exempel på tvångshandlingar, och en av delarna vi kommer att ta upp på kursen.

 • Tänk om jag glömde att låsa dörren och det blir inbrott.


  Det här är ett exempel på tvångstankar. Detta är en del av det som vi kommer att ta upp på kursen.

 • Tänk om någon blir överkörd av en bil om jag kliver på strecken på marken.


  Det här är ett exempel på tvångstankar. Detta är en del av det som vi kommer att ta upp på kursen.

 • Tänk om jag sätter mitt finger under nålen på symaskinen i skolan.


  Det här är ett exempel på tvångstankar. Detta är en del av det som vi kommer att ta upp på kursen.

 • Tänk om någon öppnar mitt skåp i skolan om jag inte knackar 5 gånger på skåpdörren.


  Det här är ett exempel på tvångstankar. Detta är en del av det som vi kommer att ta upp på kursen.

Tipsa dina barns skola

Har dina barns skola koll på ocd? I annat fall kan du tipsa dem om den här e-kursen. Här kan du hämta en text som du kan skicka till rektor eller elevhälsan.
Text till skolbrev

Fakta: Elever med ocd

En elev med ocd presterar ofta på hälften av sin egentliga förmåga. Många stannar hemma för att de har tvångsbeteenden som de inte kan styra över.

Barn med ocd har:

• 57 procent lägre sannolikhet att fullfölja gymnasiet.
• Lägre betyg i alla ämnen i grundskolan.
• 28 procent lägre sannolikhet att börja på universitet.
• 41 procent lägre sannolikhet att fullfölja med en universitetsexamen.

Siffrorna kommer ifrån en undersökning från Karolinska Institutet som bygger på över 15 000 personer med diagnosen ocd (Lorena Fernández de la Cruz et al, 2017). 

Tidig upptäckt avgörande
Idag är kunskapen om ocd generellt sett låg i skolan. Vid tidig upptäckt och behandling kan ca 80 procent av elever med ocd genomföra sina studier utan de negativa konsekvenser som nämnts ovan. Det är därför betydelsefullt att skolans personal har kunskap om hur ocd och relaterade syndrom kan upptäckas.

 • Mest intressant var att få konkreta exempel på vilka hinder elever med ocd möter i skolans vardag


  Deltagare i ”Se ocd i skolan” i Uppsala, 2019.

 • Det mest intressanta  var att få mer kunskap om hur den som har ocd upplever vardagen, och hur det är att "fastna" i vissa beteenden.


  Deltagare i ”Se ocd i skolan” i Uppsala, 2019.

 • Jag kommer att bli mer uppmärksam på symptomen för ocd, och nu vet jag hur jag kan stötta och avlasta om jag får någon elev med ocd.


  Deltagare i ”Se ocd i skolan” i Uppsala, 2019.

 • Spännande projekt som jag verkligen tror behövs! Jag tror många saknar strategier för att möta personer med ocd.


  Deltagare i ”Se ocd i skolan” i Uppsala, 2019.

 • All information ligger så rätt i tiden med åtminstone en elev med ocd. Rörelser, upprepning och tvättning som vi alla tolkade som tics före sommaren.


  En av deltagarna om ”Se ocd i skolan” under pilotstudien 2019 i Uppsala

Share This