E-kurs för skolpersonal

Ocd är världens tredje största psykiatriska diagnos enligt WHO. Cirka fem procent av alla elever har ocd eller ett relaterat syndrom, dvs i snitt en elev per klass. Debuten sker vanligtvis under skolåren. Runt 10 procent debuterar före högstadiet, 70 procent i högstadiet eller gymnasiet.

Kursen ”Se ocd i skolan” ingår i ett informationsprojekt som stöds av Socialstyrelsen. Det är en online-kurs om ocd/tvångssyndrom.


Vem kan gå?
Kursen vänder sig till skolpersonal som lärare, specialpedagoger, fritidspedagoger, elevhälsa och skolsköterskor.

Vad får man som deltagare?

 • Bättre kunskap om ocd hos elever
 • Kunskap om beteendemönster så att elever kan fångas upp i ett tidigt skede
 • Tips på hur man kan bemöta en elev med tvångsproblematik
 • Diskutera enskilda exempel
 • Tillgång till nätverk med andra som arbetar med liknande frågor
 • Medlemskap i Svenska OCD-förbundet
 • Medlemstidningen Nytt om ocd

… eller bara en föreläsning?
Det finns också möjlighet att boka en föreläsning om ocd för en större grupp skolpersonal. Det kan hållas på plats på er skola eller via ett videomöte. Föreläsningen tar mellan 45 och 90 minuter (beroende på efterföljande diskussion)

Läs artikeln Lysande recensioner för skolprojekt

 • Nuförtiden finns mobilkamera, och idag fotar jag spisknappar och kontakter då jag ska resa bort. Denna värdefulla tingest fanns inte på åttiotalet.


  Helena om sin ocd i Nytt om ocd, nr 4/2019

 • Jag kan till exempel få för mig att jag hör skrikande bromsar på vägen utanför och tror att något av mina barn dödats, men måste först bli klar med tvångshandlingen, innan jag kan gå ut och möta katastrofen.


  Ocd-sjuk, OCD-förbundets medlemsenkät

 • Jag kan aldrig gå och lägga mig utan att ha duschat. Jag kan duscha klockan fyra eller fem efter träningen, jag tränar ju mycket, men innan jag går och lägger mig måste jag duscha en gång till.


  Kvinna, 28 år, ur boken Tankar och tvivel av Carin Moberg (Svenska OCD-förbundet, 2017)

 • I perioder ägnar jag i princip all vaken tid åt att älta om jag är en potentiell pedofil/mördare/ond människa. Det är helvetet på jorden.


  Lovisa, intervjuad i Nytt om ocd, nr 2/2018

 • På min arbetsplats tyckte dom att jag var för länge på toaletten. Var där ca 5 minuter åt gången, ibland längre. Försökte skynda mig så mycket som möjligt. Kände mig väldigt pressad. 


  Ocd-sjuk, OCD-förbundets medlemsenkät

 • Jag måste beröra föremål, vill ha symmetri, är noga med räta linjer. Allt ska vara exakt. Jag blir mycket trött.


  Ocd-sjuk, OCD-förbundets medlemsenkät

 • Jag gjorde så många konstiga saker, att jag inte hade tid att leva normalt.


  Ocd-sjuk, OCD-förbundets medlemsenkät

 • Fånigheter tänkte jag först. Efterhand förstod jag allvaret och plågan. Det hela hade börjat, berättade hon, redan före tio års ålder. Hon ville inte tala om saken då.


  Anhörig, OCD-förbundets medlemsenkät

 • Jag oroar mig ständigt. Sömnsvårigheter ibland, hjärtklappning, koncentrationssvårigheter. Försöker räcka till, men känner att jag kommer till korta. Trots detta har hoppet inte dött.


  Anhörig, OCD-förbundets medlemsenkät

Fakta: Elever med ocd

En elev med ocd presterar ofta på hälften av sin egentliga förmåga. Många stannar hemma för att de har tvångsbeteenden som de inte kan styra över.

Barn med ocd har:

• 57 procent lägre sannolikhet att fullfölja gymnasiet.
• Lägre betyg i alla ämnen i grundskolan.
• 28 procent lägre sannolikhet att börja på universitet.
• 41 procent lägre sannolikhet att fullfölja med en universitetsexamen.

Tidig upptäckt avgörande
Idag är kunskapen om ocd generellt sett låg i skolan. Vid tidig upptäckt och behandling kan ca 80 procent av elever med ocd genomföra sina studier utan de negativa konsekvenser som nämnts ovan. Det är därför betydelsefullt att skolans personal har kunskap om hur ocd och relaterade syndrom kan upptäckas.

Mer info och boka

Kursens upplägg

 • Kursen tar runt 2 timmar per vecka, och löper under 5 veckor (man väljer själv när man vill koppla upp sig).
 • Kursen omfattar texter, filmer (de flesta från skolmiljö) och digital diskussion.

När?
Vårtermin 2021:
1 februari – 5 mars
Fler datum kommer att läggas upp efter hand.

Pris?
Grundavgift för skolan är 2 000 kr + 1 000 kr per deltagare.

Pris för föreläsning?
På skolan: 2 250 kr.
Via Zoom: 1 250 kr.
Tid: 45–90 min.

Anmälan
seocdiskolan@ocdforbundet.se


Kontaktperson för kursen och föreläsningen:
Therese Netzell

seocdiskolan@ocdforbundet.se

OCD-förbundets kansli: 08-628 30 30

Share This