Dermatillomani.

Vad är dermatillomani?

Dermatillomani, eller skin-picking, innebär ett överdrivet plockande eller rivande på huden. De vanligast utsatta områdena är ansikte, armar och händer, men många personer plockar och river också från andra ställen på kroppen. Vissa river på frisk hud, andra på små ojämnheter, sår, ­ finnar och akne, förhårdnader eller sårskorpor från tidigare rivande.

Liksom vid trichotillomani kan beteendet utgöra ett svar på ett inre sug, eller fungera ångestlindrande. En allmän känsla av oro eller leda kan utlösa beteendet att börja riva och plocka på sårskorpor eller ojämnheter i huden; en ritual som kan medföra en känsla av lättnad, behag eller tillfredställelse.

Det varierar hur medveten en person är om att hen plockar och river på huden. Vissa personer fokuserar medvetet på ritualen för att få en lättnadskänsla medan det för andra mer rör sig om ett automatiskt beteende där personen verkar omedveten om sina ritualer. Vissa personer uppger att de även plockar och river huden på andra än sig själva.

Så yttrar sig dermatillomani

De flesta som har dermatillomani river på huden med naglarna men det är också vanligt att pincetter, nålar eller andra föremål används. Ofta rivs och plockas upplevda ojämnheter eller skavanker i huden. Sår, ärr eller märken kan uppstå som följd.

En person med dermatillomani ägnar mycket tid åt att plocka och riva, ibland flera timmar per dag. Beteendet kan fortsätta i månader, till och med år, och det kan resultera i att personen inte kommer iväg till skola, arbete eller andra sociala sammanhang, dels för att de fastnat i plockandet, dels för att hen fastnat i rivandet och plockandet och att detta resulterat i skador på huden som gör att hen inte vill visa sig.

Personer med dermatillomani försöker ofta dölja eller kamouflera sår och ärr i huden med smink eller genom att använda kläder som döljer de utsatta partierna. Beteendet med att riva och peta på huden föregås och/eller åtföljs ofta av olika ritualer som omfattar huden och sårskorpor. Personen kan leta efter en speciell sorts sårskorpa eller hudflik att riva av och de kan sedan undersöka, leka med, tugga på eller äta denna.

Så många svenskar lever med dermatillomani enligt WHO

Snezjana om sin ocd: ”Du är inte ensam och du är inte konstig”

Fler kvinnor än män drabbas

Man uppskattar att 1,4 % eller något fler ur den vuxna befolkningen har dermatillomani. Tre fjärdedelar av dessa är kvinnor. Detta reflekterar troligtvis den sanna bilden av fördelning mellan män och kvinnor och kan vara ett resultat av kulturella attityder i fråga om utseende, men det kan också vara så att kvinnor oftare än män söker hjälp.

Finns en ärftlig faktor

Forskning visar på att det ­finns en ärftlig faktor när det gäller dermatillomani. Dermatillomani är vanligare hos personer som har ocd eller där det ­finns nära släktingar som har ocd.

%

av alla med dermatillomani är kvinnor

Utveckling och förlopp

Även om dermatillomani kan uppstå i olika åldrar börjar det oftast i tonåren, strax före eller under puberteten. Vanligtvis börjar det med någon form av hudproblem, till exempel akne, men beteendet fortsätter sedan även efter att hudproblemet har blivit bättre.

De delar av huden personen plockar och river på varierar med tiden och beteendet riskerar utan behandling att bli kroniskt. Beteendet kan också komma i skov med perioder då personen kan motstå impulsen att plocka och riva på huden. De flesta personer som har dermatillomani har sjukdomsinsikt och är medvetna om sina problem.

Samsjuklighet (komorbiditet)

De vanligaste samsjukligheterna är depression, trichotillomani (hair-pulling) och ocd. Det är också vanligt att personer som har dermatillomani har andra kroppsfokuserade symtom än att plocka och riva huden, till exempel att bita på naglarna.

Finns i hela världen

Det finns få studier om dermatillomani från icke västerländska kulturer men forskningen pekar på uppenbara likheter i beteendet inom befolkningar runt om i världen. För att förstå behandlingen bör man förstå det underliggande beteendet. Detta kan beskrivas som ”plockandets onda cirkel” (se pdf).

Risker med att fortsätta plocka och riva: 

  • man ägnar tid och energi åt plockande i stället för att ”leva”
  • man kan få skador på huden
  • man lär sig inte att impulsen kan hanteras
Föreläsning om ocd, cred: Marcos Paulo Prado

Träffa andra med liknande erfarenheter

Många uppskattar att träffa andra med liknande erfarenheter som förstår vad man kämpar med. I våra lokalföreningar kan du få rådgivning och stödsamtal och delta i samtalsgrupper, cafékvällar och föreläsningar.

Här hittar du alla våra lokalföreningar.

Exempelvis har OCD-föreningen Stockholm digitala dermatillomani-träffar via Zoom, som är öppna för medlemmar i hela landet. Klicka här för att se kalender.

Att leva med dermatillomani – 9 min lång

Så söker du vård

Vart ska jag vända mig för att få behandling? Här läser du om de olika sätten att hitta vård som passar dig.

$
Förenklad självhjälpsguide.

Träna på egen hand

Beteendeterapi har visat sig ha god effekt på ocd. Du kan även göra en del moment på egen hand. Läs vår självhjälpsguide.

$

Hitta gemenskap med andra

Det blir lättare om man är tillsammans. Som medlem får du vår tidning ”Nytt om OCD”, kan se våra föreläsningar och hitta gemenskap i en lokalförening.

$
Stödgrupper för personer med ocd.

Tack för att du är medlem!

Med ditt stöd kan vi sprida kunskap om ocd, anordna cafékvällar och samtalsgrupper, svara på mejl och telefonsamtal, ge ut ”Nytt om OCD” och hålla den här webbplatsen levande.

Ditt medlemskap gör skillnad!

Share This