Behandling mot ocd

Behandlingsformer mot ocd och besläktade syndrom inkluderar kognitiv beteendeterapi (kbt) och läkemedel. Antingen används de var för sig eller i kombination. I mycket svåra fall kan kirurgi tillämpas, men detta är än så länge ovanligt.

Här kan du läsa mer om de olika behandlingsformerna, och få tips om  vad du själv kan göra för övningar för att må bättre.

Svenska OCD-förbundet

KBT

KBT, kognitiv beteendeterapi, lägger tonvikt vid individens samspel med sin omgivning. Exempel på metoder är exponering, hemuppgifter, mindfulness och beteendeexperiment.

Läkemedel Svenska OCD-förbundet

Läkemedel

Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Här skriver Susanne Bejerot, professor i psykiatri, om de läkemedel som har bevisat god effekt på tvångssyndrom.

Svenska OCD-förbundet

Självhjälp

En del moment inom beteendeterapin kan du göra på egen hand. Här hittar du två självhjälpsguider från den amerikanska psykiatern Jeffrey Schwartz – en avancerad som går på djupet och en förenklad som är lätt att komma igång med. 

Söka vård

För att få behandling är första steget att kontakta en vårdcentral eller en psykiatrisk mottagning. Du kan också höra med din lokalförening eller kontaktperson om de har några tips.

Läs mer på Vårdguiden om hur du söker vård

Share This