Sök vård för din ocd

 

Man får behandling på många olika sätt för sin ocd. Här har vi samlat de viktigaste vårdställena för dig med ocd, bdd, samlarsyndrom, trichotillomani och dermatillomani.

 

Är det akut?

Om det finns en akut fara för livet – ditt eller någon annans – ringer du 112 eller vänder dig till närmaste psykiatriska akutmottagning.

Behöver du prata med någon just nu?

Jourhavande medmänniska

MIND – för psykisk hälsa

Stödlinjen PEER-Support i Stockholm
Du kan ringa hit även om du inte bor i Stockholm.
Telefon: 08-91 00 40

Hit vänder du dig först

I första hand ska du vända dig till primärvården, alltså din vårdcentral. När den är stängd kan du vända dig till en jourcentral.

För barn och unga är ofta elevhälsan och barnmottagningar den första kontakten vid psykisk ohälsa. Lindrigare former av depression och ångestsjukdomar behandlas enbart inom primärvården.

Om den hjälp du får i primärvården inte räcker , be att få bli remitterad till specialistpsykiatrin.

När vårdcentralen inte räcker till

När primärvården inte räcker till är nästa steg en specialistmottagning, alltså specialiserad öppenvård, hos vuxenpsykiatrin eller Bup (för barn och unga).

Det vanliga är att vårdcentralen skriver en remiss. Du kan också själv ta kontakt med en psykiatrisk mottagning, eller skriva en så kallad egenremiss, men ofta går det lättare om man först har fått en remiss från vårdcentralen.

Specialistmottagningar inom vuxenpsykiatrin

Alla regioner tar emot och behandlar ocd och närliggande diagnoser. Flera har också specialistenheter/team för ocd. Här är en sammanställning över dessa.

Dalarna

En ny specialistmottagning i Falun i Region Dalarna är under uppbyggnad, och öppnar hösten 2024. OCD-teamet ska bestå av psykologer, sjuksköterskor och läkare som ger strukturerad och evidensbaserad behandling för patienter med tvångssyndrom. Behandlingen riktas till patienter över hela länet, både barn, unga och vuxna och kommer att omfatta lätta till svåra tvångssymtom. 

OCD-mottagningens webbsida

Artikel om detta på Sveriges Radio

Halland

Mottagning: OCD-teamet Region Halland, Vuxenpsykiatriska mottagningen i Kungsbacka

Sjukhus: Hallands Sjukhus

Gör: Vuxenpsykiatrin i Halland har ett team som jobbar speciellt med KBT-behandlingar av OCD. OCD-teamet i Halland tar emot patienter som har kontakt med en öppenpsykiatrisk mottagning i Halland. Om en patient har kontakt med en öppenpsykiatrisk mottagning i Halland så kan mottagningen skicka remiss till OCD-teamet.

 Vi bedömer och planerar individuellt för varje patient men vi jobbar främst med en behandling som kombinerar arbete i grupp och enskilt då detta visat sig vara ett bra sätt att arbeta.

Telefon: 0300-56 50 76

Jämtland Härjedalen

Mottagning: Öppenvård 2 psykiatri, Östersund

Sjukhus: Östersunds sjukhus

Gör: Erbjuder bedömning, utredning och behandling utifrån olika psykiatriska tillstånd. Inom Öppenvård 2 kan du som patient få stöd med:

Ångestsyndrom som social fobi, panikångestsyndrom och GAD.
Tvångssyndrom (OCD) och relaterade syndrom
Telefon: 063-15 69 17
www.1177.se/Jonkopings-lan/hitta-vard/kontaktkort/Oppenvard-2-psykiatri-Ostersund/

OCD-teamet:
Är en resurs inom vuxenpsykiatrin Öppenvård 2 som erbjuder KBT till personer med måttligt till svårt tvångssyndrom och närliggande diagnoser. Patienter kan aktualiseras internt från vuxenpsykiatrin eller via remiss från primärvården.

Öppenvård 2 psykiatri, Östersund – 1177

Stockholm

Mottagning: Psykiatri sydväst OCD-programmet

Sjukhus: Huddinge sjukhus

Gör: OCD-programmet erbjuder ett tidsbegränsat behandlingsprogram för dig med tvångssyndrom, dysmorfofobi, samlarsyndrom, trichotillomani, dermatillomani, tics och Tourettes syndrom.

Telefon: 08-585 85 722

www.psykiatrisydvast.se/vard-hos-oss/oppenvard/ocd-programmet/

 

Mottagning: Psykiatri nordväst Ångestenheten

Sjukhus: Karolinska universitetssjukhuset

Gör: Specialiserad öppenvårdsmottagning inom Psykiatri Nordväst. Utreder och behandlar dig som lider av tvångssyndrom, eller någon annan form av tvångsrelaterat tillstånd.

Telefon: 08-123 681 60

www.psykiatrinordvast.se/vard-hos-oss/mottagningar/angestenheten/

Uppsala

Mottagning: Affektiv mottagning 2

Sjukhus: Akademiska sjukhuset

Gör: Har ett särskilt uppdrag vad gäller specialistpsykiatrisk utredning, diagnostik och behandling för patienter med svår affektiv och/eller svår ångestsjukdom. Exempelvis bipolär sjukdom, svåra depressioner, svår OCD.
För vem: Personer över 25 år.

Telefon: 018-611 86 70

www.akademiska.se/affektivmottagning2

 

Mottagning: Affektiv mottagning 3

Sjukhus: Akademiska sjukhuset

Gör: Har ett särskilt uppdrag vad gäller specialistpsykiatrisk utredning, diagnostik och behandling för patienter med svår affektiv och/eller svår ångestsjukdom. Mottagningen utreder och behandlar också till viss del neuropsykiatriska störningar, i första hand hos de patienter som har sin kontakt på den affektiva mottagningen.

För vem: Personer över 25 år, födda dag 16 – 31.

Telefon:018-611 86 80

Akademiska sjukhuset, ingång 10
www.akademiska.se/for-patient-och-besokare/hitta-pa-sjukhuset/a-till-o/affektiv-mottagning-3/

Västra Götaland

Mottagning: Vuxenpsykiatrisk mottagning OCD (Lerum)

Sjukhus: Södra Älvsborgs sjukhus

Gör: Specialistmottagning med ett regionalt OCD-uppdrag i VGR. Som regional OCD-mottagning utreder och behandlar vi måttligt till extremt svårt tvångssyndrom. Uppdraget omfattar även närliggande diagnoser som Dysmorfofobi, Trichotillomani, Dermatillomani, Samlarsyndrom samt Olfactory Reference Syndrom.

OCD-Lerum är också en av två mottagningarna i Sverige som erbjuder B4DT (The Bergen 4-Day Treatment), den andra mottagningen är Psykiatri nordväst Ångestenheten på Karolinska universitetssjukhuset.

Telefon: 033 – 616 37 62

https://sas.vgregion.se/avdelningar-och-mottagningar2/Vuxenpsykiatrisk-mottagning-OCD/

OCD-podden (podbean.com)

 

 

Min region finns inte med här

Även om din region saknar en specialistmottagning för ocd betyder det inte att de inte kan erbjuda dig en bra behandling.

Men om den behandling du får i din region inte fungerar för dig remommenderar vi att du hör efter  om det går att få en remiss till en mottagning i en annan region. Då behöver den egna regionen ha ett samarbetsavtal med denna.

Behandling över internet

Kbt genom Region Stockholm på internet för patienter i hela Sverige.

Läs mer

Specialistmottagningar inom Bup, för barn och unga

Barn- och ungdomspsykiatrin bedömer, behandlar och förebygger psykisk ohälsa hos barn och ungdomar under 18 år. När inte till exempel elevhälsan eller ungdomsmottagningen räcker till kan du kontakta Bup för vägledning, stöd och vård.

Alla Bup-mottagningar behandlar för ocd och närliggande diagnoser. En del regioner har även specialenheter för barn och unga med ocd. Här en sammanställning över dessa.

Bup Bollnäs

Mottagning: Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Bollnäs

Sjukhus: Bollnäs sjukhus

Vänder sig till: Barn och ungdomar i Södra Hälsingland, kommunerna Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn.

Telefon: 0771-44 55 00

BUP Dalarna

En ny specialistmottagning i Falun i Region Dalarna är under uppbyggnad, och öppnar hösten 2024. OCD-teamet ska bestå av psykologer, sjuksköterskor och läkare som ger strukturerad och evidensbaserad behandling för patienter med tvångssyndrom. Behandlingen riktas till patienter över hela länet, både barn, unga och vuxna och kommer att omfatta lätta till svåra tvångssymtom. 

OCD-mottagningens webbsida

Artikel om detta på Sveriges Radio

BUP Gävleborg

Mottagning: Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen och behandlingsenheten Gula villan

Kommentar: Ingen specialistenhet, men har vissa terapeuter som är specialiserade på OCD i de tre olika behandlingsenheterna. Man kan vid behov byta mottagning inom länet.

Sjukhus: Gävle Sjukhus

Vänder sig till: Barn och ungdomar upp till 18 år boende i Gästrikland. Till Gula Villan kommer du efter bedömning eller utredning på barn- och ungdomspsykiatrimottagning Södertull Gävle.

Telefon: 0771-44 55 00

www.regiongavleborg.se/halsa-och-vard/halso–och-sjukvardens-verksamheter/habilitering-och-barnpsykiatri/Barn-och-ungdomspsykiatri/

BUP Halland

Mottagning: BUP-mottagning Halmstad

Kommentar: Ingen specialistenhet men ett OCD-team som består av två psykologer, en skötare samt en överläkare. Det finns 6 stycken vårdplatser inom BUP Halland, inte specifikt för OCD eller närliggande diagnoser men i samma hus som avdelningen är OCD team placerat. Därför kan dom stötta upp och genomföra OCD-behandling under inneliggande vård.

Sjukhus: Hallands sjukhus, ingång 1

Vänder sig till: Patienter som är 17 år eller yngre. Öppenvårdsmottagning för bedömning, diagnostisering och behandling av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar upp till 18 år.

Kontakt: Vänd dig i första hand till En väg in – kontaktcenter barn och ungas psykiska hälsa Halland, telefon 010 476 19 99 vid lindrig till svårare psykiska ohälsa

www.1177.se/Jonkopings-lan/hitta-vard/kontaktkort/BUP-mottagningen-Halmstad-Halmstad/

BUP Hudiksvall

Mottagning: Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Hudiksvall

Sjukhus: Hudiksvalls sjukhus

Vänder sig till: Barn och ungdomar boende i Norra Hälsingland, kommunerna Hudiksvall, Nordanstig och Ljusdal.

Telefon: 0771-44 55 00

BUP Stockholm

Mottagning: Mottagningen för OCD och relaterade tillstånd

Kommentar: Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum

Vänder sig till: Patienter som är i behov av behandling och som är positiva till att vara med i studier och uppföljning kan aktualiseras på BUP FoU Centrum med remiss. De kan också i svårbedömda fall vara behjälpliga med telefonkonsultation eller sambedömning.
Du som söker ska ha någon av följande diagnoser:

  • Diagnostiserad OCD med CY-BOCS över 16 poäng samt:

Behov/önskemål av intensiv behandling med dagvård i en vecka
Inte ha haft någon effekt av sedvanlig behandling
Behov av individualiserad behandling utöver det som stipuleras i processkartor.

  • Diagnostiserad BDD
  • Diagnostiserad tricho-/dermatillomani där behandling för tillståndet är prioriterat framför annan eventuell samsjuklighet.
  • Diagnostiserat samlarsyndrom.

Telefon: 08-123 522 20

www.bup.se/hitta-mottagning/bup-forsknings–och-utvecklingscentrum/mottagningen-for-ocd-och-relaterade-tillstand/

BUP Uppsala

Mottagning: Affektiva enheten för barn- och ungdomspsykiatri

Sjukhus: Akademiska sjukhuset

Vänder sig till: Föräldrar, barn och tonåringar upp till 18 år kan söka till mottagningen. “Affektiva mottagningen har specialistkompetens inom depression, ångest, trauma, bipolär sjukdom, psykos och könsdysfori. Mottagningen ansvarar för barn- och ungdomspsykiatrisk bedömning, utredning, diagnostik och behandling.

Första kontakt: 018-611 25 29

www.akademiska.se/for-patient-och-besokare/hitta-pa-sjukhuset/a-till-o/bup—affektiva-mottagningen/

BUP Värmland

Barn- och ungdomspsykiatri, Karlstad

Kommentar: Team som arbetar med att bedöma och behandla barn och ungdomar upp till 18 års ålder med tvångssyndrom (OCD), och relaterade tillstånd (trikotillomani, dermatillomani, dysmorfofobi) samt tourettes syndrom. Teamet har funnits sedan år 2000 och arbetar med metoden exponering med responsprevention (ERP). Vi har ansvar för vården för denna målgrupp för hela region Värmland.

Vänder sig till: Barn och ungdomar 0-17 år och deras familjer. Arbetar med att bedöma, utreda och behandla psykisk ohälsa.

Telefon: 010-831 83 00

https://www.1177.se/Varmland/hitta-vard/kontaktkort/Barn-och-ungdomspsykiatri-Karlstad/

BUP Skåne

Kommentar: Ingen specialistmottagning specifikt för OCD. Det erbjuds däremot gruppbehandling och intensiv exponeringsbaserad behandlingsmetoder inom Region Skåne som visat väldigt goda resultat i en FoU-undersökning. Skåne har även specialistpsykologen Matti Cervin.

Dialog har inletts kring att även kunna erbjuda digital behandlingsform inom regionen. www.bup.se/om-oss/forskning-och-utveckling/barninternetprojektet/fungerar-internetbehandling/

Min region finns inte med här

Även om din region saknar en specialistmottagning för barn och unga med ocd betyder det inte att de inte kan erbjuda dig en bra behandling.

Här hittar du en Bup-mottagning nära dig.

Tipsa oss!

Har vi missat er mottagning? Hör av dig till info@ocdforbundet.se med den information vi saknar.

Behandling för personer med samlarsyndrom

Personer med samlarsyndrom kan söka hjälp på sin egen vårdcentral, men här har vi samlat mottagningar med särskild kompetens kring samlarsyndrom.

Läs mer

Vanliga frågor

Vad gör jag om jag är missnöjd med min vård?

Om du inte är nöjd med den hjälp du får ska du framföra dina synpunkter till ledningen för den hälsocentral/klinik du varit på. Du kan till exempel be om att få byta behandlare. Får du inte gehör går du vidare till patientnämnden i din region.

Kan jag söka vård privat?

Det går att söka vård privat. Kostnaden varierar men avgiften för ett besök hos legitimerad psykolog eller psykoterapeut ligger ofta mellan 800 och 1500 kronor.

Så hittar du privata mottagningar och kbt-terapeuter.

Hur länge måste jag vänta?

Du ska inte behöva vänta på vård längre än 90 dagar. Har du inte fått kallelse inom den tiden kan du be om remiss till annan region. Ange då vilken klinik/motsvarande du söker till. Den egna regionen behöver ha samarbetsavtal med den regionen.

På 1177 hittar du information om vårdgarantin.

Share This