Lär dig mer om ocd och träffa andra med egen erfarenhet för att utbyta erfarenheter, tips och stödja varandra. Upplägget grundar sig på den s k tolvstegsmetoden, en beprövad metod för samtal och stöd, här anpassad till ocd. Stödgruppen arrangeras av OCD-föreningen...