Startsida

Välkommen till Svenska OCD-förbundet


Svenska OCD-förbundet är en rikstäckande ideell förening som arbetar för att stödja människor med OCD (tvångssyndrom) och närliggande diagnoser som dysmorfofobi (upplevd fulhet), samlarsyndrom (hoarding), trichotillomani (tvångsmässigt håravryckande) och dermatillomani (skin picking). Förbundet arbetar också för att stödja de anhöriga till dessa personer, eftersom de ofta på olika sätt dras in i sjukdomen.

Förbundet arbetar för att bland allmänhet, vårdgivare med flera sprida kunskap om vad OCD är och förståelse för vad det innebär att leva med OCD och för att informera om vetenskapligt dokumenterade behandlingsformer.

 


Aktuellt


En film om OCD

Vi rekommenderar filmen där psykolog Sandra Bates berättar om tvångssyndrom (OCD), vad det är, om orsaker och om hur man kan behandla OCD. Du får träffa två av OCD-förbundets medlemmar som berättar om egna erfarenheter av att leva med OCD. Filmen är framtagen av Infoteket om funktionshinder, Nära vård och hälsa, Region Uppsala under hösten 2018 och våren 2019.

www.regionuppsala.se/enfilmomocd


Du kan vara med i KI:s studie kring OCD, tics, BDD ocg hoarding!

ocdgenetik.se/

tourettesgenetik.se/

 


Projektet ”Se OCD i skolan” behöver din hjälp!

OCD-föreningen i Uppsala län har fått medel från Postkodstiftelsen för ett pilotprojekt (förstudie) som pågår fram till 30 augusti 2019. Genom projektet vill vi förbereda en bredare insats för att öka kunskapen om OCD i skolan i hela landet. Vi söker nu deltagare till en nationell referensgrupp.

Syftet med projektet är att:

– Ta fram intresseväckande informationsmaterial om OCD och hur elever med OCD påverkas av sin funktionsnedsättning; material som kan ge aha-upplevelser även för professionella inom skolan

– Ta fram utbildningsmaterial riktat till skolpersonal, det vill säga kortafilmer, texter med faktaunderlag, diskussionsunderlag med mera.

Referensgrupp

Arbetet i referensgruppen innebär att man med stöd av professionen hjälps åt finna och tydliggöra ett antal markörer (tecken och beteenden, med mera) som är typiska för elever med OCD och som kan observeras av skolpersonal och anhöriga.

Anmäl ditt intresse till Bengt Olsen, bengt.olsen@ocdforbundet.se, 070-692 32 10

eller Klas Lionell, klaslionell@msn.com, 073-309 95 77.

Läs mer om hela projektet, klicka här


Swisha en gåva till förbundet: 1231166966

Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt förbund för våra medlemmar. Det är dock en ständig kamp att få ekonomin att gå ihop för att vi ska kunna bidra med exempelvis stödgrupper, föreläsningar, informationsblad- och filmer.

Nu har vi äntligen fått ett swishnummer dit alla som vill och har möjlighet kan skänka en slant.
Även ett litet bidrag kan göra stor nytta. Hjälp oss att hjälpa fler!


Att vara anhörig till någon med OCD

gunnel gudbrand

På Bokstavsdiagnoser.se finns en bra artikel där Gunnel Gudbrand berättar om OCD ur ett anhörig-perspektiv.

Du kan läsa den här: https://bokstavsdiagnoser.se/hur-det-ar-att-leva-med-ocd/

*Svenska OCD förbundet ställer sig inte bakom samtliga faktauppgifter, men respekterar alla självupplevda erfarenheter.

Internet-KBT för OCD och BDD nu tillgängligt inom reguljär vård

Sedan förra veckan finns internet-KBT för OCD och BDD tillgängligt för vuxna i hela Sverige. Läs mer om behandlingarna på Internetpsykiatrins hemsida.

Bilden kan innehålla: text

För mer information om BDD Så finns Kunskapsblad i PDF-format längst ner på denna sida:
https://ocdforbundet.se/dysmorfofobi


Bilden kan innehålla: text

Nu sökes barn och ungdomar (7-17 år) med tvångssyndrom/OCD för en forskningsstudie. I studien lottas deltagarna till att antingen få KBT-behandling på internet eller face-to-face på mottagningen under 16 veckor. Just nu finns bedömningstider i Stockholm. Intresseanmälan görs på www.bup.se/bip.


OCD-förbundet är i Almedalen 2018


Under politikerveckan i Visby deltog vi i Funktionsrätt Sveriges utfrågningar av politikerna.

Alla utfrågningar kan ses på http://funktionsratt.se/vart-arbete/almedalen/pressapartierna/

Det mesta handlade om LSS och nedskärningen av assistensen men OCD-förbundet lyfte också tidigt stöd till barn och unga, inte minst i skolan.

Text och Bild: Anna Fredriksson


Sommarens kollo, vid Siljans strand

 

Folkhögskolan ligger vackert belägen omgiven av lövskog vid Siljans strand (med badmöjligheter) i byn Åkerö.

Det finns gott om sällskapsrum. Det finns en gångstig mestadels längs vattnet in till Leksand, som ger möjlighet till en trevlig promenad. Några cyklar finns också att tillgå. Besök gärna folkhögskolans hemsida: www.leksand.fhsk.se för mer information.

 

Hör av dig till kerstin.evesson@bredband.net telefon 044-43011 om du har frågor.


Bättre samordning av insatser för barn och unga

Som anhöriga känner vi ofta att det är svårt att hitta rätt i den vård och det stöd som finns för barn och unga med funktionsnedsättning. Nu har Socialstyrelsen tagit fram ett kunskapsstöd för kommuner och landsting: Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning.

Det är ett efterlängtat initiativ och en modell som nu behöver spridas i landet så att barnen får ett bra och jämlikt stöd och att föräldrarnas vardag underlättas. Föräldrar och barn ska lättare och via en samlad ingång få tillgång till information om det stöd som samhället erbjuder. Samtidigt behöver  föräldrar kunna få praktisk hjälp.

Första delen i modellen är en samordnad informationstjänst som består av en webbplats, där det finns samlad information om vilket stöd som finns att få av samhället.

Det finns ett kunskapsstöd till barnhälsovården: Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning.  Det är ett utbildningspaket för kompetensutveckling för personalen. Där finns också två filmer och en studiehandledning.

 


Hjälp ditt barn att bli fri från OCD med KBT över internet!

Tvångssyndrom är vanligt hos barn och ungdomar och den behandling som idag har bäst forskningsstöd är kognitiv beteendeterapi (KBT). Därför har Barninternetprojektet (BIP) jobbat med att utveckla och utvärdera BIP OCD som är KBT-behandling över internet för barn och ungdomar samt deras föräldrar.

BUP OCD & relaterade tillstånd och BUP klinisk forskningsenhet i Stockholm, BUP Specialmottagning i Göteborg och Karolinska Institutet utför just nu en studie där man jämför Internet-KBT med KBT där barnet träffar en behandlare på en mottagning.

För att kunna delta i studien ska man vara mellan 7–17 år gammal och ha tvångssyndrom. Deltagare till studien rekryteras framför allt via remiss till BUP OCD & relaterade tillstånd i Stockholm och BUP Specialmottagning i Göteborg.

Läs mer om: BIP OCD

Läs artikeln om studien av Kristina Aspvall, Karolinska Institutet HÄR


Om OCD hos Fråga Doktorn, 23/4

Malin har OCD: ”Jag är rädd för siffran 9”

Malin Ovesson från Ronneby har OCD men hon har kommit på strategier för att hantera sin sjukdom. För henne började det redan som sexåring.
– Det är mycket ”tänk om”. Tänk om jag gasar istället för att bromsa vid ett övergångsställe, tänk om jag får planet att störta genom att tänka på det, berättar Malin Ovesson i Fråga doktorn.

Läs mer                 Se programmet direkt

 


 

Besök förbundet på Facebook!

OCD facebook

 


Vill du delta i informationsverksamhet?

Förbundet har fått ett anslag av Socialstyrelsen för att under 2017 informera om OCD och de andra diagnoser vi representerar. Det kommer att ske på olika sätt.

Några exempel är:

  • Att informera enligt den modell som utarbetats av det nationella projektet (H)järnkoll.
  • Traditionella föredrag i olika sammanhang, studiecirklar, kurser och utbildningar, t ex av vård- och skolpersonal.
  • Att svara på frågor vid möten, via telefon och i ökad utsträckning via e-post och sociala medier.
  • Teaterföreställningar för att sprida information.
  • Bokbord
  • Konstutställningar
  • Skriva artiklar i tidningar, intervjuer etc.
  • Möten med politiker och beslutsfattare

Vi eftersträvar alla sätt vi kan hitta på där vi får tillfälle att sprida kunskap kring OCD, BDD (dysmorfofobi), samlarsyndrom, trichotillomani och dermatillomani m.fl. till önskvärda målgrupper.

Vi kommer också att ta fram presentationsmaterial i olika former. Det kan bland annat bli aktuellt att spela in korta filmer om olika aspekter av OCD och övriga diagnoser.


Vi bygger upp samarbetssystemet OCDnet.
Det är ett säkert socialt medium, där vi byter erfarenheter etc. Här har vi bland annat ”OCDbiblioteket” där det redan finns många föredrag i form av PowerPoint och/eller inspelade filmer.

Vi söker nu medlemmar som är intresserade av att delta i någon eller några av dessa viktiga aktiviteter. En del jobb kan skötas hemifrån. Verksamheten koordineras via OCDnet. Vi kommer att organisera utbildningar och dessa är helt kostnadsfria för deltagarna. När ni ”framträder” kommer ni även att få ersättning enligt mallar vi tagit fram. Sådan information finns även i OCDnet i ”Informatörernas korridor”.

I samarbete med (H)järnkoll i Uppsala arrangerade vi i juli 2016 på en kursgård vid Mälaren en femdagars grundutbildning till talare/informatör. Vi filmade 13 föredrag, dessa och tillhörande utbildningsmaterial finns tillgängligt via OCDskolan/OCDbiblioteket allt eftersom de blir färdigställda. De lämpar sig väl för självstudier, men vi kan även ordna ett ”elektroniskt klassrum” där de som läser och tittar på materialet kan ställa frågor och diskutera med varandra. Anmäl om du är intresserad att delta.

Vi hoppas att många är intresserade av att medverka i den här verksamheten som är så viktig för att höja kunskapen om OCD och andra diagnoser samt förbättra bemötandet. Särskilt vill vi nå ut till skolan och elevhälsan för att om möjligt lyckas få en tidig upptäckt och behandling av ungdomar med OCD.

Bengt Olsen, projektledare,

bengt.olsen@compnet.se