Här hittar du länkar till forskning och studier kring ocd och relaterade diagnoser som bdd, trichotillomani, dermatillomani och samlarsyndrom.

Forskning

Studier

Delta i enkät om psykisk ohälsa

Delta i enkät om psykisk ohälsa

Har din psykiska hälsa någon gång hindrat dig från att gå i skolan, arbeta, utbilda dig eller genomföra annat som varit viktigt för dig? Har du någon gång fått vård eller stöd för din psykiska hälsa? Eller är du anhörig till någon som fått vård och stöd för sin...

Delta i studie om tvångstankar eller tvångshandlingar

Besväras du av tvångstankar eller tvångshandlingar? Delta i en ny KBT-studie Forskare vid Region Stockholm i samarbete med Karolinska Institutet genomför en studie där individuell KBT jämförs med ett nytt format för gruppbehandling. Du som är över 18 år som lider av...

Delta i ny studie om unga med ocd i arbetslivet

Delta i ny studie om unga med ocd i arbetslivet

Vill du delta i en intervjustudie för att öka inkludering ochhållbarhet i arbetslivet för unga vuxna med ocd (tvångssyndrom)?Just nu pågår en studie vid Uppsala universitet som undersöker hur stöd ochinsatser för unga vuxna med ocd kan utvecklas för att främja...

Share This