Insatsen har utvecklats inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Lund och bygger på bästa tillgängliga forskning.
Exponeringsbaserad KBT för barn och unga med ocd.

Läs mer

Share This