Föreläsning för skolpersonal

 

Boka en föreläsning om elever med tvångsproblematik för skolpersonal.

I föreläsningen lyfts konkreta exempel på hur tvångsbeteenden kan yttra sig i skolmiljön och vad skolan kan göra för att hjälpa eleverna. Vi går igenom vilka beteenden man kan titta efter om man misstänker att eleven har ocd.

Fysiskt på er skola eller digitalt: 2 100 kr + ev omkostnader.

Tid: Cirka  60-90 min (beroende på efterföljande diskussion).

Den bästa föreläsningen på länge. Vi behöver mer av det här.

Skola 2023

Bra att lyssna på någon som vet vad ocd innebär. En jättebra föreläsning.

Skola 2023

Föreläsaren var lätt att lyssna på, visste vad hon pratade om.

Skola 2023

Share This