… beviljades förbundet ett treårigt projekt med arbetsnamnet Mamma jag har blivit knäpp, där barn och unga med OCD, och intilliggande funktionsvariationer, berättade i filmer om sina tankar, känslor och erfarenheter om OCD. Filmerna, som producerades under flera år, ingår i ett informationsmaterial med studiehandledning och handbok, som riktar sig till alla som har intresse av ämnet. Projektet drivs idag vidare genom förbundets ordinarie verksamhet.

Share This