… bildas en lokalförening i S Halland/NV Skåne. Samma år beviljas förbundet medel till ett nytt treårigt arvsfondsprojekt ”Kunskapsprojektet”, för framtagande av ett utbildningsmaterial om OCD, avsett för spridande av kunskap om OCD till boendestödjare. Pilotutbildningar äger rum i Västerbottens län. Förbundet beviljas också medel för ytterligare ett års arbete med stödgruppsprojektet. Förbundet deltar i utredningen Nationell psykiatrisamordning. Sommarläger anordnas detta år på Valjevikens folkhögskola i Blekinge och på Leksands folkhögskola i Dalarna.

Share This