… bildas lokalföreningar i Jönköping, Uppsala och Nedre Norrland. Anankes verksamhet är nu så omfattande att föreningen erhåller statsbidrag. Hemsidan byggs ut och det skapas diskussionsforum, gästbok och chatt. Ananke är med och bildar Nationella hjälplinjen.

Share This