… beviljades OCD-förbundet extra ekonomiskt stöd från socialstyrelsen vilket möjliggjort att kunna sprida ökad information till nya målgrupper genom ett speciellt OCD-net. Den viktigaste insatsen inom förbundet gör alla de som arbetar inom de lokala föreningarna som på lokal nivå sprider information, anordnar aktiviteter, deltar vid seminarier och utbildningsdagar, samt arbetar med redaktionell bearbetning.

Share This