2000 bildas lokalföreningar i Malmö, Linköping, Värnamo/Växjö, Umeå och Övre Norrland. ”Nytt om OCD” innehåller för första gången bilder. Riksföreningen erhåller etableringsbidrag från Socialstyrelsen.

1999 får riksföreningen ett eget kansli, inhyst i stockholmsföreningens lokaler. En lokalförening bildas i Örebro. Antalet medlemmar uppgår till ca 1500. Återigen anordnas en träff för lokalföreningar, lokalavdelningar och ombud.

1998 år börjar arbetet med Anankes hemsida.

1997 bildas en lokalförening i Stockholm.

1996 ändras namnet till Riksföreningen Ananke.

Share This