… fortsätter arbetet med de två Arvsfondprojekten. Inom ramen för ”Kunskapsprojektet påbörjas arbetet med att ta fram en kunskapsserie om olika undergrupper vid OCD. Förbundet får detta år en ny logotype. Tillsammans med tolv andra föreningar är förbundet med och bildar NSPH (Nationell samling för psykisk hälsa). Sommarläger hålls på Valjevikens folkhögskola och i Vadstena.

Share This