… bildas Föreningen Ananke. Föreningen ska verka för en ökad kunskap om tvångssyndrom/OCD hos allmänhet, vårdgivare, utbildningsanordnare, myndigheter och organisationer. Ananke anordnar under de första åren informationsmöten på olika håll i landet och verkar för bildandet av lokalavdelningar och lokalföreningar.

Share This