1995 omvandlas lokalavdelningen i Göteborg till den första lokalföreningen. Strax därefter bildas en förening också i Östra Skåne. Föreningen Ananke beviljas medel från Allmänna arvsfonden för att genomföra medlemsenkäten ””Kunskap avgörande för OCD-drabbade och deras anhöriga” och producera filmen ”Tvingande tankar”.

1994 uppgår antalet medlemmar till ca 600.

1993 finns lokala ombud eller lokalavdelningar på fjorton ställen i landet.

1992 kommer tidningen ”Nytt om OCD” ut med sitt första nummer.

1991 bildas den första lokalavdelningen i Göteborg.

Share This