Kort historik

2002

... bildas föreningar i Norrköping och Värmland/Dalsland. Detta år beviljas också medel till det treåriga Arvsfondsprojektet ”Från ensamhet till gemenskap”. Inom ramen för detta projekt anordnas seminariedagar om OCD i Stockholm, sprids boken ”Vem var det du sa var...

läs mer

2001

... bildas lokalföreningar i Jönköping, Uppsala och Nedre Norrland. Anankes verksamhet är nu så omfattande att föreningen erhåller statsbidrag. Hemsidan byggs ut och det skapas diskussionsforum, gästbok och chatt. Ananke är med och bildar Nationella...

läs mer

1996 – 2000

2000 bildas lokalföreningar i Malmö, Linköping, Värnamo/Växjö, Umeå och Övre Norrland. ”Nytt om OCD” innehåller för första gången bilder. Riksföreningen erhåller etableringsbidrag från Socialstyrelsen. 1999 får riksföreningen ett eget kansli, inhyst i...

läs mer

1991-1995

1995 omvandlas lokalavdelningen i Göteborg till den första lokalföreningen. Strax därefter bildas en förening också i Östra Skåne. Föreningen Ananke beviljas medel från Allmänna arvsfonden för att genomföra medlemsenkäten ””Kunskap avgörande för OCD-drabbade och...

läs mer

1989

... bildas Föreningen Ananke. Föreningen ska verka för en ökad kunskap om tvångssyndrom/OCD hos allmänhet, vårdgivare, utbildningsanordnare, myndigheter och organisationer. Ananke anordnar under de första åren informationsmöten på olika håll i landet och verkar för...

läs mer
Share This