Att få någon med ocd att söka hjälp är inte alltid det enklaste, det vet många anhöriga. Genom att använda sig av den beprövade metoden MI – motiverande samtal – kan man skapa bättre samtalsklimat hemma och på sikt åstadkomma förändringar i positiv riktning, menar psykologen Liria Ortiz.

Bekräftelser
I du-form bejakar du att din anhöriga tar positiva steg. ”Du är verkligen modig som vågade anmäla dig till den där teaterkursen”.

Öppna frågor
En öppen fråga kan inte besvaras med ja eller nej och den styr heller inte hur svaret ska bli. ”Vad tänker du kring det här med att lära dig nya strategier”.

Reflektioner
Kan användas istället för frågor i ett samtal. De visar att du lyssnar och känner empati. ”Du är jätteledsen”.

Sammanfattningar
Använd då och då under samtalet för att förstärka och betona vad som just har sagts, framför allt i slutet av samtalet för att se om ni har pratat om samma saker.

Var kortfattad
Då ökar du chansen att hålla den anhöriges uppmärksamhet och intresse.

Ha ett positivt fokus
Försök att formulera vad du vill, snarare än vad du inte vill.

Var specifik 
Försök att hitta och fokusera på det som fungerar bra. Det betyder inte att du ska hitta på eller överdriva.

Sätt ord på dina känslor
Man kan undvika att väcka motstånd genom att sätta ord på sina egna känslor.

Var förstående
Det är lättare att känna hopp om, och vilja till, förändring om man möts av förståelse och empati.

Erbjud hjälp och poängtera att ni kan hjälpas åt
Erbjud dig att försöka underlätta för personen att göra förändringar.

Tajming
Det finns bättre och sämre tillfällen för allt. Om du vill öka möjligheterna till ett lyckat samtal, försök välja tillfällen då den du vill tala med inte är stressad, trött eller upprörd.

Läs mer: Liria Ortiz 6 råd till dig som är anhörig

Text: Anna Wahlgren

Den här artikeln har publicerats i vår medlemstidning Nytt om ocd. Vill du läsa alla artiklar i tidningen? Bli medlem hos oss så får du vår tidning hem i brevlådan. 

Share This