Andra artiklar

Anhöriga ska få stöd av kommunen

Alla kommuner ska enligt Socialtjänstlagen erbjuda olika former av stöd till anhöriga som vårdar och stöttar en närstående med extra behov av omsorg. Stödet är speciellt riktat till anhöriga och varje kommun lägger upp det på sitt sätt. Det kan handla om enskilda samtal, stödgrupper, utbildning eller någon typ av avlastning. Till anhörig räknas exempelvis föräldrar, partner, barn, syskon, nära släkting, vän eller granne.

Här når du anhörigstödet i din kommun

2022-11-23

Fler artiklar om att vara anhörig

Anhöriglinjen

Anhöriglinjen

Har du frågor om ocd? Ring och få stöd från oss! Vi är inte läkare eller psykologer, men har lång erfarenhet av ocd...

Anhöriga har rätt till stöd

Anhöriga har rätt till stöd

Du som är anhörig har enligt lag rätt att få stöd från din kommun. Men hur stödet ser ut i praktiken skiljer åt mellan...

Share This