Andra artiklar

Nytt om OCD nr 2, 2024

Nytt om OCD nr 2, 2024

Ur innehållet: På jobbet: Hon handleder nya ocd- kliniker • Aktuellt: Amanda Romares bok blir film • Tema: Resa med...

Elin Olaisson utbildar arbetsplatser om ocd

Hur gör man när en boende fastnar i en tvångsritual? Innebär det en risk för personalen att
arbeta med en person med våldsamma tvångstankar? Elin Olaisson snabbutbildar
omsorgspersonal i hur de ska bemöta personer med ocd.

– Det är väldigt givande att kunna hjälpa.

Elin Olaisson är verksamhets­chef på OCD-­föreningen i Stockholm. I hennes jobb ingår att
sprida information om ocd, och bland annat håller hon kurser för omsorgspersonal.
– Det är väldigt givande att känna att man kan hjälpa, och roligt när del­tagarna
kan resonera sig fram till nya sätt att hantera krångliga situationer. Men det är också lärorikt
för mig att få höra fler exempel på hur proble­men kan se ut i vardagen.
De flesta känner till ocd, men vet inte alltid vilka olika uttryck det kan ta, konstaterar Elin
Olaisson.
– Många tror att ocd bara handlar om att tvätta händerna och att dub­belkolla spisen. De
mentala tvångs­handlingarna är inte alls lika kända. De syns ju inte!
Utan kunskap om diagnosen är risken för missförstånd stor, vilket kan leda till att den med
ocd inte får det stöd som den behöver, menar Elin Olaisson.

– Man kan ibland märka en negativ attityd hos LSS ­personal och hemtjänstper­sonal
eftersom de inte vet hur de ska bemöta personen med ocd. Därmed finns det en risk att
personen blir stämplad som krång­lig när det i själva verket handlar om tvång.
Oftast är det personal på arbets­platsen som tar kontakt med OCD-­förbundet för att de
önskar en fortbildning. Men det kan också vara en förälder till ett barn på ett LSS­ boende
som har föreslagit för personalen att de ska gå kursen.

Utbildningen ser olika ut beroende på arbetsplats, men den sker oftast på arbetsplatsen,
tillsammans med så många som möjligt ur personalgruppen.
– Personalens frågor och funderingar får styra. Ofta handlar det om bemötande, hur de ska
hantera olika, konkreta situationer. Det finns inga enkla svar, eller färdiga manualer, men jag
kan bidra med råd och stöd.

Text: Anna Wahlgren

TIPSA OM UTBILDNINGEN
Känner du till en arbetsplats som behöver en utbildning? Behöver personalen på ditt
boende lära sig mer om ocd? Tipsa om OCD-förbundets utbildningar för personal inom
boendestöd, hemtjänst och psykiatri (sex timmar).
Läs mer på förbundets hem-sida under fliken Utbildningar.

Den här artikeln har publicerats i vår medlemstidning Nytt om OCD. Vill du läsa alla artiklar i tidningen? Bli medlem hos oss så får du vår tidning hem i brevlådan. 

2023-10-03

Liknande artiklar…

Nytt om OCD nr 2, 2024

Nytt om OCD nr 2, 2024

Ur innehållet: På jobbet: Hon handleder nya ocd- kliniker • Aktuellt: Amanda Romares bok blir film • Tema: Resa med...

Share This