Andra artiklar

Nytt om OCD nr 2, 2024

Nytt om OCD nr 2, 2024

Ur innehållet: På jobbet: Hon handleder nya ocd- kliniker • Aktuellt: Amanda Romares bok blir film • Tema: Resa med...

Stor ökning av ocd-besvär under pandemin

Hälften av dem med tvångssyndrom har fått mer besvär under pandemin. Det visar en Svenska OCD-förbundets nya enkät som släpptes i juni.
”Jag tvättar händerna dubbelt så mycket som innan pandemin, och det var mycket redan innan,” uppger en av deltagarna i enkäten.

Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar både för samhälle och enskilda. Distansering, hemarbete och ändrade rutiner gör att många mår sämre psykiskt. Personer med diagnoser inom ocd-spektrumet är en särskilt sårbar grupp, där många även i vanliga fall upplever stark oro och ångest kopplad till smitta.

Svenska OCD-förbundets enkätrapport visar att så mycket som 50 % av dem som har diagnoser inom ocd-spektrumet upplever att deras besvär förvärrats under pandemin. Stress och ensamhet är bidragande orsaker, samtidigt som flera kommenterar att det är svårare att få bra vård när fysiska möten behöver genomföras digitalt eller kanske till och med ställs in.

”Såväl vardagsoro som svårare ångest ökar, båda med kopplingar till tvångstankar och tvångshandlingar. Det här medför ett ökat personligt lidande”, säger Lena Nilsson, ordförande i Svenska OCD-förbundet.

Enkäten visar att även anhöriga har det tufft under pandemin. 47 % uppger att de har behövt stödja personen med diagnos mer under pandemin än innan. Många anhöriga säger också att deras egen oro har ökat.

”Pandemin gör att vårdbehovet ökar för vår medlemsgrupp, och på många ställen runt om i landet är det svårt att få adekvat vård. Vi efterlyser utökade möjligheter till stöd och rådgivning på distans från primärvård, psykiatri och socialtjänst”, säger Lena Nilsson.

Du kan ta del av hela rapporten här:

Rapport enkätundersökning

Kontakt: Lena Nilsson, mail info@ocdforbundet.se eller telefon 072-454 85 34

2020-06-10

Liknande artiklar…

Nytt om OCD nr 2, 2024

Nytt om OCD nr 2, 2024

Ur innehållet: På jobbet: Hon handleder nya ocd- kliniker • Aktuellt: Amanda Romares bok blir film • Tema: Resa med...

Share This