Starta en egen förening

Genom att starta en förening kan du träffa och arbeta tillsammans med andra i liknande situation. Här är tipsen för att komma igång

3 steg till en förening

1. Uppstartsmöte

Detta möte behöver inte protokollföras, men minnesanteckningar rekommenderas.

 • Bjud in intresserade. Du kan t ex be kansliet på Svenska OCD-förbundet att ta fram en lista på medlemmar inom samma område.
 • Informera om vad medlemsskapet innebär, avgift, medlemstidning, planerad verksamhet, stödgrupper mm.
 • Ta kontaktuppgifter på dem som vill vara med i den nya föreningen.
 • Bestäm vilka som ska vara med i interimsstyrelsen.

2. Interimsstyrelsemöte

En interimsstyrelses enda uppgift är att förbereda bildandet och att kalla intresserade till föreningens konstituerande möte, som bildar lokalföreningen, antar stadgar och väljer en styrelse. Så snart föreningen är bildad och en styrelse vald upphör interimsstyrelsens uppdrag.

3. Första mötet

Här bildar ni lokalföreningen, antar stadgar (se rutan Vi hjälper till!) och väljer en styrelse. Detta första möte skall protokollföras.
Här laddar du hem ett förslag på dagordning:
Wordfil
Pdf

 

Nu är ni igång!

%

Så stor andel av befolkningen (16 år och äldre) är medlem i en eller flera föreningar, enligt SCB

Varför behövs fler lokalföreningar?

Mycket går att göra digitalt, men det är lättare att träffas om man bor i närheten av varandra. Här är några exempel på lokal verksamhet.

 • Stödgrupper
 • Föreläsningar
 • Promenader
 • Ha koll på lokalt vårdutbud
 • Ha koll på övrig samhällsservice som anhörigstöd, boendestöd, personligt ombud
 • Intressepolitiskt arbete inom kommun och region

Vi behöver också ha lokala föreningar för att få anslag från Socialstyrelsen. Det är dessa pengar som hjälper oss att sprida kunskap om ocd/tvångssyndrom samt att stötta dem med ocd och deras anhöriga.

Hur många behöver vi vara?

Inför nystart behöver det finnas minst två-tre personer som med hjälp av förbundet kan tänka sig att starta en lokalförening.

Kan vi få hjälp?

Ja, vi hjälper gärna till för att ni ska komma igång. Här är några saker vi kan erbjuda:

 • Mentor i förbundet
 • Mallar för protokoll mm
 • Liten mötesguide
 • E-postadress knuten till förbundet
 • Webbsida på förbundets webbplats
 • Hjälp att sprida information om er verksamhet
 • Råd och stöd om kommunikationsinsatser
 • Möjlighet för era medelmmar att delta i rikstäckande aktiviteter
 • Digitala aktiviteter som anordnas av  andra lokalföreningar.
 • Den lokala avdelningen till vår paraplyorganisation Funktionsrätt Sverige brukar kunna hjälpa till vid nystart, och är en bra samarbetspartner framöver.
Hur blir vi fler medlemmar?

De medlemmar i OCD-förbundet som bor i aktuellt område knyts automatiskt till lokalföreningen.

Ett tips är också att kontakta psykiatriska mottagningar på orten och informera om att ni finns, så att de kan tipsa sina klienter.

Genom förbundet kan ni få en färdig webbsida för att skriva om planerade aktiviteter.

Det kan också vara en idé att informera om att ni finns i olika ocd-grupper på Facebook eller andra sociala medier.

Hur får vi pengar till aktiviteter?

Som lokalförening får ni ett ekonomiskt bidrag från förbundet baserat på antalet medlemmar (dock inte hela medlemsavgiften).

Som förening kan ni också söka medel från kommuner och landsting.

Det finns också möjlighet att söka bidrag från olika fonder. Här är en sida som tipsar om detta.

Om ni anordnar föreläsningar finns det möjlighet att få ersättning från förbundets Informatörsprojekt. Ni kan då också ta ut en avgift från dem som kommer på föreläsningen.

Tips på bra sidor

Här finns mycket matnyttigt om föreningsliv.
Läs mer

Vi hjälper till!

Hör av dig till oss så hjälper vi till. Som ny förening kan ni få en fadderförening och en egen webbsida på den här webbplatsen.

Vi hjälper dit att hitta lokala föreningar att samarbeta med.

Ni får också vår medlemstidning Nytt om ocd för att dela ut på era aktiviteter.

Här hittar du förbundets stadgar, normalstadgar för lokalföreningar, uppförandekod, logotyper och mallar för protokoll och annat matnyttigt.

Kontakta oss på info@ocdforbundet.se
Eller ring till 08-668 30 30

Share This