Ur innehållet: Tema Anhörig • AnnKatrin Noreliusson: ”Jag försöker acceptera att livet är som det är” • ABC för anhöriga • Anhöriga och vänner viktiga i behandlingen • Immunologisk behandling mot ocd • Bokaktuella Christian Rück • Jobba hemma – en utmaning • Unga med psykisk ohälsa oftare på nätet •

Ledaren från ordföranden Lena Nilsson:

”Välkomna ut till naturen!”

Hösten är en tid att njuta av naturens färger. I nya numret av tidningen nämner AnnKatrin Noreliusson det fantastiska med skogsbad, att ta in naturen med alla sinnen. Bor man inte nära skogen går det alldeles utmärkt med ”parkbad”. Vid ett webbinarium om tillgängliga boendemiljöer som Funktionsrätt Sverige nyligen arrangerade lyftes gröna miljöer fram som betydelsefulla för vårt välmående. Vi behöver lättillgängliga gröna stråk och parkbad eller skogsbad.

Nu ser det ut som att vi måste fortsätta träffas utomhus – i skogen, parken eller trädgården. Jag har letat fram en gammal täckkappa och med hjälp av den och en fi lt hoppas jag kunna sitta ute en stund varje dag – så länge det går.

I början av pandemin var det många ocd-drabbade som inte vågade sig ut. Men med stöd av närstående har många, med tiden, återgått till vanorna före pandemin – att då och då tillbringa tid utomhus. Vi i förbundet får ibland telefonsamtal och mail från anhöriga och närstående. Det kan vara vuxna syskon – eller vuxna barn – som oroar sig för sina anhöriga. Eller en väninna, granne eller arbetskamrat. Vad ska jag göra? Var kan vi vända oss för att få hjälp? Exemplet ovan – att komma ut på en promenad – visar att vardagligt och konkret stöd kan vara ovärderligt.

Frågorna visar att ocd innebär en stor påfrestning på familj och omgivning. Vi är många som på olika sätt kommer i kontakt med tvångstankar och tvångsritualer. I förbundet kan vi ge råd om hur man kontaktar den professionella vården eller hur vi kan vara stöd som medmänniskor. Vi arbetar med att framföra våra medlemmars erfarenheter till brukarråd, regionernas planerare och politiker.

Coronapandemin har förändrat vår tillvaro. Styrelsen har diskuterat att genomföra nästa förbundsstämma digitalt. Det är förstås tråkigt att inte få träffa medlemmar från hela landet, men en digital stämma ger å andra sidan fl er medlemmar möjlighet att vara med. Ni kan träffas i lokalföreningen, delta gemensamt i förbundsstämman, äta lunch/ middag eller fi ka, ha trevligt. Studieförbund brukar kunna hjälpa till med uppkoppling. Hoppas att vi ses där – digitalt.


Lena Nilsson
Ordförande för Svenska OCD-förbundet

Share This