Andra artiklar

Nytt om OCD nr 2, 2024

Nytt om OCD nr 2, 2024

Ur innehållet: På jobbet: Hon handleder nya ocd- kliniker • Aktuellt: Amanda Romares bok blir film • Tema: Resa med...

Höj statsbidragen till funktionsrättsrörelsen

Sju av åtta partier säger sig vara villiga att höja statsbidragen till funktionsrättsrörelsen. Nu är det upp till bevis, skriver Elisabeth Wallenius och Nicklas Mårtensson från Funktionsrätt Sverige i en debattartikel.

OCD-förbundet och andra funktionsrättsförbund i Sverige är beroende av det bidrar vi årligen får av Socialstyrelsen för att kunna genomföra vårt arbete. Ett problem är att bidraget saknar årlig indexuppräkning, vilket innebär att vi inte kompenseras för att löner, hyra, el och andra omkostnader blir dyrare. Nu kräver vår paraplyorganisation Funktionsrätt Sverige att bidragen fördubblas.

Elisabeth Wallenius och Nicklas Mårtensson är ordförande respektive generalsekreterare på Funktionsrätt Sverige.

Debattartikeln är publicerad på altinget.se, en politiskt oberoende nättidning som bevakar politik i Sverge och EU.

Vi förväntar oss nu:

• Att bidraget fördubblas för att åter harmonisera med lönenivån som gällde vid revisionen år 2000.

• Att bidraget säkras via inflationsuppräkning och att kompensation ges för nya tillkommande organisationer.

Altinget.se är en politiskt oberoende nättidning som bevakar politik i Sverige och EU. 

Läs hela debattartikeln:
https://www.altinget.se/artikel/hoj-statsbidragen-for-funktionsrattsrorelsen

2022-10-13

Liknande artiklar…

Nytt om OCD nr 2, 2024

Nytt om OCD nr 2, 2024

Ur innehållet: På jobbet: Hon handleder nya ocd- kliniker • Aktuellt: Amanda Romares bok blir film • Tema: Resa med...

Share This