Andra artiklar

Nytt om OCD nr 2, 2024

Nytt om OCD nr 2, 2024

Ur innehållet: På jobbet: Hon handleder nya ocd- kliniker • Aktuellt: Amanda Romares bok blir film • Tema: Resa med...

Gail Adams är en erfaren pedagog och världsledande amerikansk forskare/författare kring barn med OCD. Hennes senaste bok behandlar OCD hos barn i skolmiljö.

Gail Adams: ”Hjälp barnet att inte tappa ansiktet i skolan”

Lärare och elever behöver samarbete för att tvången i skolan inte ska hindra lärandet. Det menar Gail Adam, världsledande amerikansk forskare kring barn med OCD, som föreläste för OCD-förbundet för ett antal år sedan. Nu kan du köpa hennes bok i vår webbshop.

Gail Adams menar att många barn med OCD kan uppleva sig ha svårt att fatta ”rätt” beslut, och att det därför kan vara bra om skolpersonalen hjälper till och begränsar antalet valmöjligheter i olika skolsituationer. En del barn fastnar i sina egna tvång, och det kan då vara en fördel att sitta nära läraren så att denne kan ge tydliga instruktioner som vägleder barnet.

Det kan också vara en god idé att lärare och elev kommer överens om en särskild signal som läraren kan ge i situationer då han/hon märker att barnet fastnat i ett tvång, så att det får stöd att komma vidare. Svårigheter med läxläsning är ett mycket vanligt problem bland barn med OCD. Här menar Gail Adams att det kan det vara till hjälp att läraren begränsar mängden läxor och även hur lång tid barnet bör arbeta med dem. Det kan också vara till hjälp för barnet att läraren kommunicerar instruktioner för läxor via e-mail. Kanske kan läxläsning i grupp vara en god idé för att undvika att eleven fastnar.

I sitt anförande återkommer Gail Adams ofta till vikten av ett nära samarbete mellan elev och lärare vid OCD i skolan. I de fall barnet känner att tvångssymtom gör sig påminda är det också bra om elev och lärare har ett system för kommunikation, så att eleven kan få lämna klassrummet eller få möjlighet till sällskap av en person som känns trygg.

Hon betonar också vikten av att skolpersonal på ett lugnt sätt hjälper barn med OCD att inte hamna i skamfyllda situationer tillsammans med sina klasskamrater, exempelvis i situationer där tvången blir synliga för andra. ”Var kreativa i att hjälpa barnet att inte tappa ansiktet”, manar hon.

En god idé är att fortsätta undervisningen som vanligt, och att inte avbryta en lektion, för att en elev gör en ritual. Här kan en placering nära dörren också vara en god idé, så att barnet kan lämna klassrummet utan att utsättas för de andra barnens uppmärksamhet. Det är också en stor fördel om det finns ett system som möjliggör för eleven att återgå till undervisningen om han/hon lyckas bryta ritualen.

Barn och unga med OCD är oftare än andra ensamma och isolerade, med få vänner. Tvånget tar mycket tid och energi i anspråk, vilket kan göra det svårt för dessa barn att interagera med andra. Här har skolpersonalen ett stort ansvar.

Det handlar om att ge akt på om kamrater retas eller mobbar och ha uttalade strategier för att hantera mobbing om sådan skulle förekomma. Att tala med eleverna om hur man tillsammans skapar ett varmt och trevligt klimat i skolan är ett positivt sätt att arbeta förebyggande på. Inte minst bör vuxna i skolan ge akt på sitt eget beteende och fungera som modeller för skolans elever när det gäller gott bemötande.

Gail Adams avslutar sin föreläsning med att understryka vikten av att ge varje enskilt barn ett individuellt anpassat bemötande.

Fakta:
2013 var den världsledande forskaren Gail Adams på Sverigebesök och föreläste om skolbarn med OCD och vilka krav det ställer på lärare och andra vuxna i skolan. Referatet i sin helhet publicerades i Nytt om OCD nr 2 2013.

Här köper du Gail Adams bok

Den här artikeln har publicerats i vår medlemstidning Nytt om OCD (nr 1/2015). Vill du läsa fler artiklar? Bli medlem hos oss så får du alla nummer hem i brevlådan.

2022-11-08

Liknande artiklar…

Nytt om OCD nr 2, 2024

Nytt om OCD nr 2, 2024

Ur innehållet: På jobbet: Hon handleder nya ocd- kliniker • Aktuellt: Amanda Romares bok blir film • Tema: Resa med...

Share This