Andra artiklar

Nytt om OCD nr 2, 2024

Nytt om OCD nr 2, 2024

Ur innehållet: På jobbet: Hon handleder nya ocd- kliniker • Aktuellt: Amanda Romares bok blir film • Tema: Resa med...

Bdd-utbildning för skolor

Behöver din skola lära sig mer om bdd (dysmorfofobi)? Nu startar OCD-föreningen Stockholm en kort digital utbildning för skolpersonal i hela Sverige.

Bdd (dysmorfofobi) är lika vanligt som tvångssyndrom bland unga, men kunskaperna är betydligt lägre. Hos unga får den ofta allvarliga konsekvenser. I en ny svensk studie framkom att 50 % av studiens patienter i åldrarna 13-17 år med bdd hade haft självmordstankar och/eller självskadebeteende. Skolfrånvaron i gruppen var hög, 75 % hade störd skolgång.

Målet är att lära deltagarna mer om bdd i syfte att fler unga med diagnosen ska uppmärksammas och kunna remitteras till behandling. Under en timme får deltagarna kunskaper om:

  • diagnos och behandling
  • signaler att uppmärksamma
  • bemötande och anpassningar i skolan

Tack vare bidrag från Uppdrag Psykisk Hälsa erbjuder nu OCD-föreningen Stockholm utbildningen gratis för skolor inom Stockholms kommun, men även skolor från övriga Sverige kan boka för ett lågt pris.

Läs mer om utbildningen

2021-08-31

Liknande artiklar…

Nytt om OCD nr 2, 2024

Nytt om OCD nr 2, 2024

Ur innehållet: På jobbet: Hon handleder nya ocd- kliniker • Aktuellt: Amanda Romares bok blir film • Tema: Resa med...

Share This