Varför blir en del patienter inte blir bra av sin behandling, och finns det något man kan göra för att hjälpa dem? 

På OCD-programmet på Psykiatri sydväst har ett nytt koncept utvecklats för de patienter där flertalet psykologiska och medicinska behandlingsförsök inte haft tillräcklig effekt. Konceptet kallat MO:RE, Modulbaserad Rehabilitering, bygger på att lyfta in, utreda och arbeta med olika områden i patientens liv, eftersom mottagningens samlade erfarenhet visat att sociala omgivningsfaktorer kan spela stor roll för möjligheten till goda behandlingsresultat och ökad livskvalitet.

I denna föreläsning berättar Eva Ottosson, hälso- och sjukvårdskurator, om MO:RE och om hur konceptet har varit till hjälp för både patienter och medarbetare.

Eva Ottosson

Eva Ottosson är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och arbetar på OCD-programmet på Psykiatri sydväst i Stockholm.

När: 21/10 kl 18.00–19.30
Var: https://us02web.zoom.us/j/89785593520

Du behöver inte föranmäla dig.

Share This