När ett barn eller ungdom har ocd påverkar det hela familjen. I nya boken Ta makten över ocd får både barn och föräldrar hjälp med information, verktyg, strategier och praktiska råd om ocd.

Boken är skriven av den amerikanska psykiatriprofessorn John S. March och ges ut av OCD-förbundet med särskilt förord av svenska psykologen och specialisten Linda Jüris.

Boken kommer ut i början av 2024.

Share This