Att vara extra noggrann när man tvättar händerna har blivit rutin för de flesta av oss under det senaste året med covid 19. För många med ocd, tvångssyndrom, är detta vardag sedan länge.

Att gå i skolan när man har ocd kan innebära svåra hinder för inlärning. Diagnosen kan innebära både tvångstankar och tvångshandlingar. Mellan 2 och 3 procent av befolkningen lider av ocd, och debuten sker oftast under skolåren. I snitt finns det alltså minst ett barn i varje klass med ocd. Och tvånget drabbar skolarbetet. En elev med ocd presterar ofta till hälften av sin förmåga. Somliga har svårt att komma iväg till skolan, och hos många hemmasittare finns en diagnos i bakgrunden. För andra är det omöjligt att fokusera på skolarbetet.

I en enkät genomförd av Svenska OCD-förbundet i Uppsala visade svaren hur tvångssyndrom kan gestalta sig i skolan: ”Jag suddade ständigt, det ska se perfekt ut.” ”Pennorna ska ligga perfekt.” ”Jag måste upprepa ett ord ett visst antal gånger.” ”Jag läser och läser om, men har svårt att förstå meningen för att orostankar tar över.”

Förutom problem med skolarbetet finns andra tecken på att en elev kan ha ocd. Såriga händer, att man använder tröjärmen för att öppna dörren, ständigt sena ankomster för att man måste sminka sig länge. Men det kan ändå vara svårt för skolpersonal att upptäcka tvång. Eleven försöker ofta dölja sitt beteende. Man upplever skam, och förstår inte vad som händer.

Elever med ocd har lägre betyg i alla ämnen i grundskolan, och 57 procents lägre sannolikhet att fullfölja gymnasiet, enligt en undersökning från Karolinska Institutet. Personer med ocd har 72 procents ökad risk att bli långvarigt arbetslösa, och löper 16 gånger högre risk att bli förtidspensionerade. Dessutom är människor med ocd överrepresenterade i självmordsstatistiken.

Nu efterlyser vi en bättre kunskap bland skolpersonal om ocd! För elever vars ocd upptäcks tidigt finns det hopp – både om ett fungerande skolgång och ett bättre liv. Det finns behandling som ger goda resultat. Med kbt-behandling vid tidig upptäckt kan åtta av tio elever med ocd fullfölja sin skolgång på ett bra sätt.

I skolan finns det väldigt bra förutsättningar att upptäcka ocd, och skolpersonalens kunskap är avgörande för att fler barn ska få rätt hjälp. Därför startar nu Svenska OCD-förbundet en internetbaserad kortkurs, ”Se ocd i skolan”, en utbildning som vänder sig till skolpersonal och elevhälsan. Utbildningen stöds av Socialstyrelsen.

Alltför många elever går genom skolan utan att få rätt hjälp. Det här kostar samhället stora resurser, men framför allt stort mänskligt lidande.

Det är dags att ändra på det!

Lena Nilsson
ordförande i Svenska OCD-förbundet och docent i pedagogik och seniorforskare med inriktning mot hälsofrämjande skolutveckling vid Högskolan Väst

Helena Rönnberg,
styrelseledamot i Svenska OCD-förbundet och chefredaktör på Handelsnytt

Fakta:

Ocd (Obsessive Compulsive Disorder) kallas ofta tvångssyndrom. Närliggande diagnoser är samlarsyndrom, bdd, trichotillomani och dermatillomani. Mer om detta och om e-kursen ”Se ocd i skolan” läser du på vår webbsida: www.ocdforbundet.se

Debattartikeln var publicerad i Svenska Dagbladet 2021-01-29

Share This