Nytt om ocd nr 3/2020

Tema: Läkemedel
– Läkemedel effektiva vid tvångssyndrom
– Rätten till läkemedelsfri behandling
– Hon vill skrota skammen runt ocd
– Unika hunden Molle kan urskilja tvång
– Smoothies för bättre hälsa
– Mindre, men fler, djur- och musikläger
– Ökning av ocd under pandemin
– Om samlarsyndrom bland unga

Kategori:

30,00 kr