Ur innehållet: Utan hjälp mot ocd och autism • Ny regel kan minska tvånget • Kan teknologi hjälpa mot psykisk ohälsa? • Reglera din känsla med en app • Fick tankar om att skada sitt barn • Låg beredskap om att skada sitt barn •

Några ord från redaktören:
”Allt går att få hjälp med via en app”

Den här gången har vi tittat på svårigheterna som kan uppstå att få rätt stöd, hjälp och behandling för den som har både ocd och autism. Överlappningen av dessa båda diagnoser är stor. Vi berättar om Jonathan, som i åratal farit illa på grund av en rad olika brister i samhället, bland annat bristande samverkan. Men vi har också pratat med Frida Wickberg, leg. psykolog, som föreläser om ocd och autism. Hon berättar om hur barn och unga vid BUP OCD i Stockholm, kan få bra stöd och behandling.

Sedan har vi dykt ner i den digitala världen och tagit fram en lista över appar som den som vill kan pröva som hjälp till självhjälp. Mindfulness, känsloreglering och ångesthantering – allt går att få hjälp med via en app, gratis att ladda ner i sin smartphone och ofta enkla att använda.

Kerly Koppe berättar om sin ocd med svåra skadetankar, som satte igång efter att hon blivit mamma. Hon blev hjälpt med internet-kbt, en erfarenhet hon önskar att fler ska kunna få, som inte vill behöva bli sjukskrivna och vara borta från arbetet i stor utsträckning.

För de kommande numren av tidningen, till sommaren och hösten, planerar vi två teman: dermatillomani och trichotillomani i nr 2, och vikten av det lokala förenings-livet i nr 3. Vi har fått in några tips och tänkbara infallsvinklar, men här skulle det vara bra om ni vill höra av er och berätta om några av era inplanerade lokala aktiviteter. Vad gör ni i era lokalföreningar? Hur lägger ni upp arbetet och hur får ni medlemmar att vilja vara aktiva?

Redan i det här numret berättar vi om en, för många medlemmar, viktig sommaraktivitet: Svenska OCD-förbundets läger, som i år genomförs den 1–5 juli på Bollnäs folkhögskola


Elin Engström
redaktör Nytt om ocd

Share This