Ur innehållet: Emma tog sig tillbaka till arbetslivet • Alfa – en hjälp till lönearbete • Om ersättning från Försäkringskassan • Barns rätt till idrott • Nystartad behandling hjälper unga med ocd • OCD Sweden – vår nya lokalförening

”Tillsammans hjälps vi åt att slå hål på fördomar”

Väldigt ofta när jag pratar med människor får jag förklara vad ocd är. De som har hört talas om tvångssyndrom har oftast en vag bild av någon som upprepade gånger släcker en lampa, kollar att spisen är avstängd eller tvättar händerna frenetiskt. Mer än så känner många inte till. Och det trots att ocd är så vanligt som det ändå är. Man räknar med att omkring två procent av alla människor lider av ocd, alltså två av 100.

Jag kan inte ens räkna alla vårdbesök vi genom åren gjort med min dotter, från skolåldern och fram till 20-årsåldern. Först på bup. Med individuella samtal och behandlingar, med

gruppbehandlingar och som deltagare i försöksbehandling med ångestgrupp. Senare inom vuxenpsykiatrin. Men inte någon enda gång under alla de här åren nämndes ocd. Det var inte förrän vi råkade hittade en text på nätet, av en amerikansk journalist som beskrev sin ocd, som vi förstod vad dottern plågats av under så många år.

Tänk om jag hade vetat att ocd sätter spöken i människors hjärnor. Att mycket av det som är stressande och energikrävande med ocd inte syns, inte ens i handlingar, utan bara

pågår i hjärnan. Tänk om min dotter hade fått sin diagnos och hjälp redan under mellanstadiet. Eller högstadiet. Eller gymnasiet.

Svenska OCD-förbundet verkar för att sprida information om ocd. För att människor ska få hjälp, både i skolan och vården. Vi vet att det är angeläget att ocd upptäcks tidigt, för då kan

man få god hjälp och minska svårigheterna och lidandet. Vi vet också att kunskap behövs för att den drabbade inte ska känna sig konstig, ”galen” eller ”dum i huvudet”.

Att jag nu har fått förtroendet att vara Svenska OCD-förbundets ordförande känns hedrande och stort. Det arbete som görs inom förbundet och i landets lokalföreningar betyder mycket,

ja det kan bokstavligt talat vara livsviktigt. Ökad kunskap, förståelse och hjälp räddar liv.

Jag hoppas att du som medlem i Svenska OCD-förbundet känner att du är en del av ett sammanhang. Att du vet att du inte är ensam. Och att du också har rätt att må bra och leva ett meningsfullt liv.

Det är ni medlemmar som är tillgången i vårt förbund. Oavsett om ditt engagemang kommer sig av att du själv har en diagnos eller om du är medlem som anhörig – vi har alla ett viktigt uppdrag: Tillsammans hjälps vi åt att slå hål på fördomar, sprida information och stärka varandra. Tack för ditt engagemang!

Helena Rönnberg, ordförande

Share This