Ur innehållet: Tema: Ocd i familjen • Finns ocd i släkten? • Forskning om föräldrarollen • Daniel fick ångest av att flytta hemifrån • Ta hjälp av litteraturen • Ella Ekbloms kulturspaning • Vi möter Anita Odell • Annette kopplar av med keramik • Skriv en novell

Tidningen skickas ut som pdf den 16 juni, och som papperstidning den 21 juni.

Ordförandens krönika: Vi vill inte vara tysta

Helena Rönnberg, Svenska OCD-förbundet.
Helena Rönnberg,
ordförande OCD-förbundet.
Foto: Madeleine Andersson

Vilken inspirerande helg jag har haft. Under våren har några av våra med­lemmar gått en kurs för att lära sig bland annat presenta­tionsteknik, hur man bygger upp sin egen föreläsning och fångar en publiks uppmärksamhet.

Det hela avslutades med en helg i Stockholm, där vi fick ses i verklig­heten allihopa. Och det är ju alltid så mycket härligare än att titta på varandra genom en datorskärm. Ja, det är praktiskt att ha digitala möten. Vi i förbundsstyrelsen bor ju över hela landet, det skulle bli både tidskrävande och dyrt om vi inte kunde ha digitala styrelsemöten.

Men ingenting slår förstås mänskliga möten. Så fort vi sågs blev det prat och skratt, förutom god lunch och fika såklart. Vi lyss­nade på Mrs Hyper, som hon kall­ar sig, Jessica Axberg. Jessica gav oss värdefulla tips för den som är ny som föreläsare, och också hur man kan marknadsföra sig själv. Vi vill ju att så många som möjligt ska boka våra föreläsare.

Våra informatörer har ett viktigt uppdrag: att sprida kunskap om hur det är att leva med ocd och de närliggande diagnoser vi jobbar med (bdd, trichotillomani, derma­tillomani och samlarsyndrom).

Genom att vi får komma ut till vårdutbildningar, skolor, hem­tjänst eller socialtjänst så ökar vi kunskaperna om hur det är att leva med ocd. När fler och fler vågar vara öppna med sin diagnos så bidrar det till ökade kunskaper och minskad skam. Vi vill inte vara tysta, vi vill berätta. För vår egen skull, men också för att andra ska få rätt stöd och hjälp.

När jag träffade våra nya före­läsare i helgen så kände jag mig hoppfull. Vilken förmån att få vara ordförande i ett förbund där det finns så många som vill bidra.

Tillsammans förbättrar vi världen!

Helena Rönnberg
Ordförande i OCD-förbundet

Share This