Ur innehållet: Jonas är ansiktet utåt för ocd i Finland • Johanna kom över sin bdd • Psykologen: Så behandlar vi bdd Tilda Billing berättade om sin ocd för hela klasssen • Lär känna din nya förbundsstyrelse •

”Stort tack till alla medlemmar!”


Hur summerar man två spännande år? Jag har uppfattat det som intressanta och utvecklande år för förbundet. I ett intressepolitiskt perspektiv har det varit ett nära samarbete med Funktionsrätt och NSPH både nationellt och regionalt/lokalt.

Samtidigt har det varit en helt osannolik tid med en global pandemi som har gjort att vi måste lära oss att göra det mesta på nya sätt. Två sommarläger har vi varit tvingade att ställa in, Bollnäs 2020 och Wik utanför Uppsala 2021.
Förbundets arbete handlar dels om aktiviteter som vänder sig till medlemmarna. Föreläsningar, kaféträffar och studiecirklar har blivit digitala. Genom informatörsprojektets regi har ett stort antal zoom-föreläsningar arrangerats med från ett tjugotal till över 300 deltagare! Föreläsarna har dels varit medlemmar som delat med sig av egna berättelser. Den andra varianten av föreläsare har varit forskare eller behandlare, det vill säga olika slags professionella. Vid föreläsningar har det varit möjligt att ställa frågor men det blir ju lite mer komplicerat
om 300 åhörare vill ställa frågor.

Förbundets arbete handlar också om intressepolitiskt arbete. Som ordförande har jag varit aktiv i att delta i ordförandemöten, styrelsearbete med samarbetsorganisationer och presentationer av nationella program, remissarbeten och annat utvecklingsarbete. Det ger viktiga resultat i form av att ocd blir mer känt. Vi har blivit delaktiga i regeringens Funktionshinderdelegation, i Myndigheten för delaktighet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Det här arbetet syns inte direkt men har stor betydelse. Det är viktigt för er i lokalföreningarna att vara aktiva i det intressepolitiska arbetet. Det ger bra kontakt med professioner och politiker inom kommuner och regioner som kan ta vårt viktiga arbete till nya nivåer.

Den förbundsstyrelse som nu har verkat i två år har varit fantastisk att jobba med, vi har tillsammans med kansliet utvecklat arbetet. Förbundet har blivit synligare och aktivare på hemsida och sociala medier, vår tidning Nytt om ocd har fått uppmärksamhet från olika håll.

Stort tack till förbundsstyrelsen, till lokalföreningarna och till alla medlemmar. Lycka till Helena och den nya styrelsen som innehåller flera nya krafter. Jag kommer att vara kvar som ordförande i ocd-föreningen Uppsala och bidra till att utveckla kunskap, vård och stöd för personer med ocd lokalt och regionalt. Kanske skriva en del i Nytt om ocd. Jag har några uppdrag som handlar om psykisk hälsa och funktionsrättigheter.

Vi hoppas också att vi ska kunna ha ett sommarläger utanför Uppsala 2022!

Lena Nilsson
avgående ordförande för Svenska OCD-förbundet

Share This