Vår forskargrupp vid Karolinska Institutet har utvecklat en digital enkät för att samla information om fysiska hälsa och levnadsvanor (fysisk aktivitet, kost, alkoholvanor, tobaksanvändning) hos personer med tvångssyndrom från hela världen. Vi hoppas på att resultaten från denna enkät kan leda till en ökad förståelse för dessa frågor hos personer med tvångssyndrom.

Du är välkommen att delta om du är minst 18 år, har diagnos tvångssyndrom och samtycker till att vi använder dina anonyma svar i forskningssyfte. Dina svar är helt anonyma och ingen identifierbar information kommer att sparas. Ditt deltagande är helt frivilligt. Enkäten tar ungefär 15 minuter att fylla i.

Om du vill delta hittar du länken till livsstilsenkäten nedan.

https://survey.alchemer.eu/s3/90357561/Levnadsvanor-och-fysisk-halsa-vid-tvangssyndrom-Svenska

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor: anna.holmberg.2@ki.se

Du får gärna dela länken med andra som du tror kan vara intresserade av att delta.

Stort tack på förhand!

Anna Holmberg, doktorand

Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Dr Lorena Fernández de la Cruz, Ansvarig forskare

Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Share This