Debattartiklar

”Värmlands skolor måste sluta diskriminera elever med funktionsnedsättning”
Värmlands Folkblad, 2023-12-02

”Barn med funktionsnedsättning far illa”
Uppsala Nya Tidning, 2023-09-08

”Staten måste säkra finansieringen av personliga ombud”
Om behovet av ökade statliga anslag tillsammans med samtliga NSPH:s 13 medlemsorganisationer och YPOS (Yrkesföreningen för personliga ombud) Socionomen, 2022-06-09

”Skollagen fungerar inte för funktionsnedsatta elever”
Dagens Nyheter, 2022-05-19

”Skolorna måste bli bättre på att upptäcka ocd”
Artikeln som pdf
Svenska Dagbladet, 2021-01-29

”Skolpersonal behöver kunskap om ocd”
Skolhälsan, 4/2019

Share This