Vad är Trichotillomani?
Trichotillomani (tricho=hår tillo=rycka), förkortas till TTM eller Trich, och är ett slags tvångssyndrom som innebär att en person medvetet eller omedvetet av olika orsaker rycker ut enstaka eller flera hårstrån från huvudet, ögonbrynen, ögonfransarna, pubis eller andra områden. Individen upplever oftast en intensiv lust att dra bort hårstrån, med en stigande spänning före och en känslaavbefrielse efteråt. Störningen är en så kallad Impulse Control Disorder (ICD), vilket på svenska blir

impulskontrollstörning. Termen trichotillomani myntades 1889 av en fransk hudläkare vid namn Hallopeu. Trots namnet är det egentligen ingen mani utan en sjukdom. Sjukdomen påminner om självskadebeteenden. Smärtan frisätter signalsubstanser som stimulerar belöningscentrum i hjärnan och är därför ångestdämpande och/eller lugnande. Impulsiva och kompulsiva störningar kan ses som ett spektrum.

Share This