Har du svårt att göra dig av med saker?

Har det påverkats av Coronavirus-/ COVID-19-pandemin? Karolinska Instiutet söker deltagare till en enkätstudie för att undersöka hur personer med problematiskt samlarbeteende upplevt Coronavirus-/ COVID-19-pandemin. Om du upplever att ditt samlande skapar problem för...
Samlarsyndrom

Samlarsyndrom

Vad är samlarsyndrom?Att samla på saker är ett allmänmänskligt fenomen, men allt samlande ser inte likadant ut. I det engelska språket finns det två ord för samlande: ”collecting” och ”hoarding”. En ”collector” är en person som samlar på en eller flera typer av saker...