Andra artiklar

Nytt om OCD nr 2, 2024

Nytt om OCD nr 2, 2024

Ur innehållet: På jobbet: Hon handleder nya ocd- kliniker • Aktuellt: Amanda Romares bok blir film • Tema: Resa med...

Vill du göra skillnad i OCD-förbundets styrelse?

Valberedningens arbete inför förbundsstämman våren 2023 har startat. Nu söker vi dig som vill bidra.

Att arbeta i en ideell förening är en ansvarsfull uppgift och något som kan ge mycket positivt i form av gemenskap och intressanta arbetsuppgifter. Utöver nuvarande ledamöter som föreslås för omval har valberedningen till uppgift att leta efter personer som kan tillföra förbundsstyrelsen fler viktiga erfarenheter och kompetenser.

Styrelsen för OCD-förbundet består av ordförande och åtta ledamöter, samt två ersättare.

Som ledamot blir du vald på två år, fram till nästa förbundsstämma. Du förväntas delta med regelbundenhet i det ideella arbetet. Din uppgift är att hålla dig väl informerad om förbundets arbete och dess omvärldsbevakning. Du kommer att utvecklas och får möjlighet att bidra till att hela OCD-förbundet utvecklas och växer.

Förbundsstyrelsen sammanträder 6-9 gånger per år och ett av dessa möten kan vara en heldagsträff. Styrelsemöten genomförs digitalt eller fysiskt. Som ledamot kan du även sitta med i någon arbetsgrupp med inriktning mot en aktuell och prioriterad fråga.

Vi söker personer från hela landet som har erfarenhet av OCD, antingen egen eller som anhörig och som är intresserade av att bidra med sin tid, erfarenhet och kompetens.

Har du särskilda kunskaper och erfarenheter i till exempel kommunikation, IT eller ekonomi? Du har kanske god föreningskunskap eller något annat som du vill bidra med? Kontakta i så fall valberedningens ordförande Lena Nilsson lena.nilsson@ocdforbundet.se eller tel 0724 548 534

Om du vill föreslå en annan person som du tror kan vara intresserad så är du också välkommen att kontakta Lena när du stämt av om personen själv är intresserad.

Nuvarande valberedning består av: Lena Nilsson, sammankallande, AnnKatrin Noreliusson och Anita Odell

2022-09-05

Liknande artiklar…

Nytt om OCD nr 2, 2024

Nytt om OCD nr 2, 2024

Ur innehållet: På jobbet: Hon handleder nya ocd- kliniker • Aktuellt: Amanda Romares bok blir film • Tema: Resa med...

Share This