Ocd förekommer i många olika varianter. Nedan ses några vanliga exempel på tvångstankar och tvångshandlingar. Det bör förtydligas att alla människor är unika och att ocd tar sig fler uttryck än just dessa exempel, men det kan vara en bra förteckning att utgå från i arbetet med och förståelsen för den egna diagnosen.

Dermatillomani, trichotillomani, bdd/dysmorfofobi och samlarsyndrom är inga renodlade former av ocd, utan de utgör egna diagnoser inom ocd-spektrumet som också innebär svårigheter i olika grad.

Vanliga tvångstankar

Förorening
– Kroppsvätskor (exempel: urin, avföring)
– Bakterier/sjukdomar (exempel: herpes, HIV)
– Miljöföroreningar (exempel: asbest, giftiga ämnen)
– Hushållskemikalier (exempel: lösningsmedel)
– Smuts

Kontroll
– Rädsla för att agera på en impuls för att skada sig själv
– Rädsla för att agera på en impuls för att skada andra
– Rädsla för våldsamma eller fasansfulla bilder i sitt inre
– Rädsla för att uttrycka obscena saker eller förolämpningar
– Rädsla för att stjäla saker

Skada
– Rädsla för att vara ansvarig för att någonting hemskt händer (exempel: brand, inbrott)
– Rädsla för att skada andra på grund av att inte vara försiktig nog (exempel: tappa något på marken som kan få någon att halka och skada sig)

Perfektionism
– Tankar om jämnhet eller exakthet, räta linjer, symmetri
– Tankar om att känna på ”rätt sätt”
– Rädsla för att förlora eller glömma viktig information när man slänger något
– Oförmåga att bestämma huruvida man ska behålla eller kassera saker
– Rädsla för att förlora saker

Etik/moral
– Tankar om att vara en dålig/ond person (”är jag rasist?”)
– Tankar om att förolämpa Gud eller oro för hädelse
– Överdriven oro kring rätt/fel eller moral

Tabutankar
– Förbjudna eller perversa sexuella tankar eller bilder
– Förbjudna eller perversa sexuella impulser om sig själv eller andra
– Tvångstankar om sexualitet
– Sexuella tvångstankar som involverar barn eller incest
– Tvångstankar om aggressivt sexuellt beteende mot andra

Andra tvångstankar
– Tankar om att ha eller få en fysisk sjukdom (t ex cancer)
– Tankar om ”bra” eller ”dåliga” siffror eller bokstäver
– Tankar om olika färger, ”turfärg” eller ”otursfärg”

Vanliga tvångshandlingar

Tvätt och städning
– Tvätta händerna överdrivet eller på ett visst sätt
– Överdriven duschning, badning, tandborstning eller överdrivna toalettrutiner
– Överdriven rengöring av hushållsartiklar eller andra föremål
– Göra saker för att förhindra eller avlägsna kontakt med föroreningar

Kontroll
– Kontroll av att du inte har eller kommer att skada andra
– Kontroll av att du inte har eller kommer att skada dig själv
– Kontroll av att inget hemskt hände
– Kontroll av att du inte gjorde ett misstag
– Kontroll av några delar av det fysiska tillståndet eller kroppen

Upprepning
– Omläsning eller omskrivning
– Repeterande rutinaktiviteter (exempel: gå in eller ut genom dörrar, gå upp eller ner från stolar)
– Repeterande kroppsrörelser (exempel: knackar, rör, blinkar)
– Upprepande aktiviteter (exempel: gör en uppgift tre gånger eftersom tre är ett ”bra” och ”rätt” nummer eller vidröra saker på ett repetetivt sätt – beröringstvång)

Mentala tvång
– Psykisk granskning av händelser för att förebygga skada (för sig själv eller andra för att förhindra hemska konsekvenser)
– Be för att förhindra skada (för sig själv eller andra för att förhindra hemska konsekvenser)
– Räkna när du har utfört en uppgift som slutar på ett ”bra”, ”rätt” eller ”säkert” nummer
– ”Avbryta” eller ”ångra” (exempel: ersätta ett ”dåligt” ord med ett ”bra” ord)
– Relationstvång om exempelvis egen eller andras otrohet

Andra tvångshandlingar
– Undvika situationer som triggar igång tvångstankar/tvångshandlingar
– Placera saker i ordning eller ordna saker tills det ”känns rätt”
– Att berätta eller erkänna för att för att bli lugn och känna trygghet
– Fråga efter försäkringar (exempel: Gjorde jag rätt i den situationen när jag sa så? Låste jag dörren när vi gick?)
– Tvångsmässigt sökande efter information för att försöka hitta svaret på de tvångstankar man har, t ex att googla mycket kring hur pedofiler är för att försöka få klarhet i om man är pedofil eller ej. Eller googla på sjukdomssymtom. Eller googla om relationsrelaterade frågor.

Källa: OCD Foundation www.iocdf.org

Share This