Utbildning för enhetschefer, handläggare och beslutsfattare

Så hanterar du ocd med mindfulness

Foto: Unsplash

Svenska OCD-förbundet erbjuder en uppdragsutbildning om ocd/tvångssyndrom och relaterade syndrom. Utbildningen riktar sig till enhetschefer, handläggare och beslutsfattare inom socialtjänsten, psykiatrin, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Innehåll:
Seminarier vid två tillfällen à två timmar (eller ett tillfälle à fyra timmar) med föreläsning, filmer och diskussion.

Två kursledare med egen erfarenhet av ocd och/eller erfarenhet som anhörig till person med ocd.

Kursmaterial samt studiematerial omfattar följande teman:
Vad är OCD?
Relaterade syndrom
Samsjuklighet
Bemötande/Underlag/Insatser – Handläggare/Chef

Pris:
Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss:
info@ocdforbundet.se

Share This