Jag sparar sådant som andra kan uppfatta som oviktigt eller som skräp.